• Tartalom

6/2018. (II. 28.) IM rendelet

6/2018. (II. 28.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól1

2019.11.15.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet hatálya a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek alcím, 1. Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoport elnevezésű központi kezelésű előirányzatára terjed ki.

2. § A központi kezelésű előirányzat felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (II. 28.) IM rendelethez3

X. Igazságügyi Minisztérium 2019. évi központi kezelésű előirányzatának feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht. azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoport
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő-
szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

2

 

Központi kezelésű előirányzatok

3

 

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek

4

380939

 

 

Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

Az előirányzat az Igazságügyi Minisztérium
(a továbbiakban: IM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésére, tulajdonosi támogatására, valamint
a társaságok részére nyújtandó pótbefizetések kifizetésére szolgál.

Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok

tőkeemelés és pótbefizetés esetén tulajdonosi döntés, tulajdonosi támogatás esetén tulajdonosi döntés és támogatási szerződés /támogatói okirat

a tulajdonosi döntésben foglaltak szerint

1

A rendeletet a 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2020. december 4. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 11. §-át.

2

Az 1. § a 26/2019. (XI. 14.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a 26/2019. (XI. 14.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére