• Tartalom

6/2018. (III. 5.) BM rendelet

6/2018. (III. 5.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról1

2018.03.20.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés j) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló
97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

1. § Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

2. § A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 4. melléklete hatályát veszti.

3. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet módosítása

3. § A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása

4. § A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.)

módosul.

5. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

5. § A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § E rendeletnek az egyes miniszteri rendeletek vízügyi tárgyú módosításáról szóló 6/2018. (III. 5.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1–4. mellékletét a Módr. hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

6. § Az R2.

módosul.

6. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

Az üzemelő és rendszeres megfigyelési kötelezettség alá tartozó kiemelt jelentőségű vízilétesítmények

 

A

B

1

1. Vízlépcsők (duzzasztóművek), esetleg hajózsilippel és vízerőművel

2

Duna:

Dunakiliti vízlépcső és létesítményei

3

Kvassay zsilip

4

Tassi zsilip

5

Mosoni-Duna:

Mosonmagyaróvári duzzasztómű

6

Lajta:

Lajta duzzasztó (Mosonmagyaróvár)

7

Fertő tó:

Mekszikópusztai zsilip

8

Rába:

Szentgotthárdi duzzasztómű

9

Nicki duzzasztómű létesítményei és vízerőtelep

10

Rábca:

Rábca torkolati műtárgy árvízkapu

11

Marcal:

Marcal duzzasztó

12

Balaton:

Siófoki leeresztő zsilip, hajózsilip

13

Balatonkiliti duzzasztómű

14

Kis-Balaton:

Kis-Balaton 4T műtárgy

15

Kis-Balaton 21T műtárgy

16

Sió:

Sió torkolati mű

17

Velencei-tó:

Dinnyési zsilip

18

Tisza:

Tiszalöki Vízlépcső

19

Kiskörei Vízlépcső

20

Túr:

Túr bukó

21

Hernád:

Gibárti duzzasztómű

22

Felsődobszai duzzasztómű

23

Bőcsi duzzasztómű

24

Takta:

Kesznyéteni árvízkapu

25

Körösök:

Gyulai duzzasztómű

26

Békésszentandrási duzzasztómű

27

Békési duzzasztómű

28

Körösladányi duzzasztómű

29

Bökényi duzzasztómű

30

Hortobágy-Berettyó:

Ágotai vészelzárómű

31

2. Hajózható csatornák és műtárgyaik

32

Keleti-főcsatorna beeresztő és hajózsilip, Tiszavasvárinál

33

Keleti-főcsatorna Balmazújvárosi bukó

34

Deák Ferenc zsilip, Bajánál

35

Lónyay Főcsatorna torkolati mű, Gávavencsellőnél

36

3. Völgyzárógátas és hullámtéri tározók és műtárgyaik

37

Rakacai-víztározó

38

Lázbérci-víztározó

39

Köszörű-völgyi víztározó

40

Csórréti-víztározó

41

Komra-völgyi víztározó

42

Hasznosi-víztározó

43

Markazi-víztározó

44

Fehérvárcsurgói-tározó

45

Tatai Öreg-tó Vecserei zsilip

46

Góri-tározó zsilipje

47

Alsószenterzsébeti-tározó műtárgya

48

Kebele-tározó műtárgya

49

Lukácsházi-tározó műtárgya

50

Nagyteveli-tározó (I. sz.) egyesített műtárgya

51

Szamos-Kraszna-közi tározó

52

Beregi-tározó

53

Tiszaroffi árapasztó-tározó északi és déli töltő-ürítő műtárgyai

54

Nagykunsági árapasztó-tározó vízbeeresztő és leeresztő műtárgya

55

Hanyi-Tiszasülyi árapasztó-tározó vízbeeresztő és leeresztő műtárgya

56

4. Vízkivételek

57

Mosoni-Duna: Iparcsatorna torkolati műtárgy, árvízkapu (Győr)

58

Mosoni-Duna: Rajkai vízkivételi zsilip (1. sz.)

59

Mosoni-Duna: Víg zsilip (6. sz.)

60

Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip

61

Nagykunsági-főcsatorna beeresztőzsilip

62

Jászsági-főcsatorna beeresztőzsilip

63

Kiskunsági-főcsatorna beeresztőzsilip

64

Hortobágy-Berettyó árvízkapu

65

Tiszai Hőerőmű vízkivétele

66

Paksi Erőmű vízkivétele

67

Dunai Hőerőmű vízkivétele

68

5. Víz- és szennyvíztisztító telepek

69

Észak-pesti szennyvíztisztító-telep

2. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

    1.    A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet 2. melléklete a következő 71. sorral egészül ki:

 

[A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1.

Sor- szám

A szakképesítésnek a 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendeletben szereplő adatai

 

 

Komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézmények

2.

 

azonosító szám

megnevezés

ARSZKI

KRSZKI

MRSZKI

SZRSZKI

ROKK RSZKK

ROKK OTK

ROKK KKÁK

NKE

KOK

BVOTRK

ÉMI

BM

VIZITERV Environ Kft.]

„71.

 

52 582 03

Vízkútfúró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X”

3. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

1.    Az R1. 1. melléklete a következő 62. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

1.

Sorszám

Szakképesítés azonosító száma

Szakképesítés / részszakképesítés / szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakmacsoport megnevezése)

„62.

61.

52

582

03

Vízkútfúró

Vízügy”

4. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

1. Az R1. 2. melléklete a következő 61. sorszámú fejezettel egészül ki:
A 61. SORSZÁMÚ VÍZKÚTFÚRÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 582 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600–800
2. Egyéb adatok
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -
2.2. Szakmai előképzettség: -
2.3. Előírt gyakorlat: -
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: -
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
3. Pályatükör
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
Nincs megfelelő FEOR megnevezésű munkakör, foglalkozás.
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vízkútfúró előkészíti a fúrást, összeállítja a fúróberendezést, fúrási tevékenységet, béléscsövezést, valamint gyűrűstér-szigetelést végez. A vízkútfúró bővítő fúrást, szűrőbeépítést, víztermelést, továbbá kútlezárást végez. A vízkútfúró kezeli a műszaki baleseteket, betartja az előírásokat és szabályzatokat, valamint vezeti a munkahelyi dokumentációt.
3.3. A szakképesítéssel rendelkező képes:
Közreműködni a kutak létesítésével, üzemeltetésével, felújításával, megszüntetésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban, a kút kivitelezésének előkészítésére, a megfelelő fúróberendezés kiválasztására, összeállítására, működtetésére, a segédberendezések kiválasztására és működtetésére, a fúrás kivitelezésére, a kút kiképzésére, lezárására, a kutak karbantartására, kútfelújításra, kút megszüntetésére, a munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások betartására, a műszaki balesetek felszámolására, a kútba veszett tárgyak mentésére, a fúrás, kútkiképzés és a mért adatok adminisztrálására, a kivitelezés befejező munkálatára, a műszaki átadásra, közreműködni a vízkútfúró vállalkozással kapcsolatos feladatok ellátásában.
3.4. Kapcsolódó szakképesítések:

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

4. Szakmai követelmények

A

B

4.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

12153-17

Vízkútfúró szakfeladatok

4.4.

10483-12

Általános vállalkozási feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló dokumentum.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

 

A

B

C

5.2.1.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

12153-17

Vízkútfúró

gyakorlati, szóbeli, írásbeli

5.2.4.

10483-12

Általános vállalkozási feladatok

szóbeli, írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: a fúrás előkészítése
A vizsgafeladat ismertetése:
– a tervdokumentáció alapján a fúrási pont kijelölése
– a szükséges eszközök, szerszámok kiválasztása
– sajátos biztonsági előírások bemutatása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: a fúrógép használata (csoportos feladat), kútkialakítás (csoportos feladat) és hidraulikai kútkiképzés (csoportos feladat)
A vizsgafeladat ismertetése:
– a fúrógép összeszerelése
– a fúrógép kezelése, működésének ellenőrzése
– iszapkészítés, öblítés, iszapkezelés
– vízkút mélyítése
– a karbantartás lépései, feladatai
– béléscsőrakat szerelése, beépítése, szigetelése
– szűrőrakat beépítése, kavicsolása
– a kút működésbe állítása (kompresszorozás, szűrő- és rétegtisztítás)
– próbatermeltetés, hozammérés
A vizsgafeladat időtartama: 210 perc
A vizsgafeladat aránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: földtani, vízföldtani, geofizikai alapismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
– vízföldtani szelvények értelmezése
– a megcsapolásra alkalmas rétegszakaszok kijelölése
– a kút építésével érintett környezet minősítési szempontjai (vízbázisvédelmi zónák, szennyezett területek, egyéb vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontok)
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
B) A vizsgafeladat megnevezése: általános vállalkozási feladatok I.
A vizsgafeladat ismertetése:
– szerződéskötés, számla- és nyugtakibocsátás
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 5%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: a fúrás dokumentálása és általános vállalkozási feladatok II.
A vizsgafeladat ismertetése:
– a szakmai gyakorlat folyamán vezetett fúrási napló, építési napló és egyéb dokumentumok, hatósági adatszolgáltatási lapok bemutatása, értékelése
– vállalkozásindítás, piackövetés
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 15%
6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

 

A

1.

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

2.

Fúróberendezés

3.

Kompresszor

4.

Szivattyúk

5.

Kezelőszerszámok

6.

Csőszerelvények

7.

Fémipari kéziszerszámok

8.

Csőszerelő kéziszerszámok

9.

Speciális eszközök (vízszintmérő műszerek, vízhozammérő eszközök)

10.

Egyéni védőeszközök

11.

Biztonsági berendezések

12.

Mentőszerszámok

13.

Műszaki dokumentáció

14.

Számítógép

15.

Szoftverek

16.

Nyomtató

7. Egyebek
7.1. A gyakorlati képzési idő fele a gyakorlati képzés központi helyszínén, fele pedig egy minősített vízkútfúró vállalkozásnál töltendő le. (A külső cégnél folytatott gyakorlatról munkanaplót kell vezetni, és azt a foglalkoztató vállalkozással igazoltatni kell.)
7.2. A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében – különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná vagy megkérdőjelezné – a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.
7.3. A szakmai tevékenység ellátása során a fúróberendezés, a kompresszorok, az áramfejlesztők, a szivattyúk és az emelőgépek kezelésének feltétele a vízkútfúró szakképesítés esetén: a gépek kezelésére külön jogszabályban meghatározott érvényes gépkezelői jogosítvány.

5. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

1.    Az R1. 4. melléklet F68–G68 cellája helyébe a következő rendelkezés lép:

 

[F

G

1.

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

2.

OKJ azonosítószám

Szakképesítés megnevezése]

„68.

31 582 20

Vízkútfúró”

6. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

a) 2. pontjában a „vagy vízimunka” szövegrész helyébe a „ , vízhasználat vagy vízimunka” szöveg,
b) 2.3.1. pontjának a „vízhasználata” szövegrésze helyébe a „vízhasználat” szöveg,
c) 2.3.6. pont a) alpont nyitó szövegrészében, aa) alpontjában és af) alpontjában a „vízhasznosítás” szövegrész helyébe a „vízhasználat” szöveg
lép.

7. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet III. fejezet 5. pontjában az „A kútr. 13. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Fúrt kút esetén a kútr. 13. § (2) bekezdésének” szöveg lép.

8. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

„5. A tervezett vízilétesítmények (galéria, kút, kútfürt, vízakna, felszín alatti vízbetáplálás – vízterhelési pont, felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont, felszínközeli vízrajzi állomás, felszín alatti vízrajzi állomás, felszín alatti vízminőségi megfigyelő állomás, felszínközeli vízminőségi megfigyelő állomás, védőterület, védőidom, ivó-, gyógy- és ásványvíz vízbázis vagy forrás vízrajzi megfigyelő állomás) részletes műszaki adatai.”
„4. A tervezett vízilétesítmények (vízműrendszer, víztermelő mű, víztisztító mű, vízszállító mű, települési elosztóhálózat, víztároló, galéria, kút, kútfürt, vízakna, felszíni vízkivétel – vízterhelési pont, felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont, felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont, védőterület, védőidom, ivó-, gyógy- és ásványvíz vízbázis, állattartó vízhasználati telep, fürdő vízhasználati egység, ipari vízhasználati telep, természetvédelemi vízhasználati egység, felszínközeli vízrajzi állomás, felszín alatti vízrajzi állomás, felszíni vízrajzi állomás vagy forrás vízrajzi megfigyelő állomás, egyéb vízhasználatok) részletes műszaki adatai.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (szennyvízrendszer, szennyvízgyűjtő hálózat, szennyvízszállító mű, szennyvíztisztító mű, kibocsátási pont – szennyvíztisztító telep, kommunális (települési) vízhasználati egység vagy vízhozammérő műtárgy) részletes műszaki adatai.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (szennyvízrendszer, ipari vízhasználati telep vagy vízhozammérő műtárgy) részletes műszaki adatai.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (létesített vízfolyás, mesterséges állóvíz, tározó, felszíni vízkivétel – vízterhelési pont vagy felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont) részletes műszaki adatai.”
„4. A tervezett vízilétesítmények (öntözőrendszer, öntözőfürt, szivattyútelep, szivattyúállás, kút, kútfürt, létesített vízfolyás, tározó, áteresz, bujtató, bukó, duzzasztómű, osztómű, szivornya, zsilip, felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont, felszíni vízkivétel – vízterhelési pont, öntözőtelep, rizstelep, felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont vagy vízhozammérő műtárgy) részletes műszaki adatai.”
„4. A tervezett vízilétesítmények (öntözőrendszer, öntözőfürt, szivattyútelep, szivattyúállás, kút, kútfürt, létesített vízfolyás, tározó, vízhozammérő műtárgy, felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont, felszíni vízkivétel – vízterhelési pont, felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont, öntözőtelep vagy rizstelep) részletes műszaki adatai.”
„2.9a. Vízelvezetés esetén az érintett befogadó kezelőjének hozzájárulása.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (tározó, mesterséges állóvíz, völgyzáró gát, zsilip, vízhozammérő műtárgy, halgazdasági telep, felszíni vízkivétel – vízterhelési pont, felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont vagy felszíni vízrajzi állomás) részletes műszaki adatai.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (létesített vízfolyás, tározó, zsilip, folyószabályozási mű, áteresz, szivattyútelep, szivattyúállás, vízerő telep, felszíni vízkivétel – vízterhelési pont, vízátvezetés – vízterhelési pont, duzzasztómű, osztómű, szivornya, felszíni vízrajzi állomás vagy vízhozammérő műtárgy) részletes műszaki adatai.”
„2.9a. Vízelvezetés esetén az érintett befogadó kezelőjének hozzájárulása.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (külterületi csapadékvíz-elvezető rendszer, létesített vízfolyás, tározó, áteresz, bujtató, bukó, duzzasztómű, fenéklépcső, csónakcsúszda, hallépcső, hordalékfogó, sankoló, osztómű, surrantó, szivornya, völgyzáró gát, zsilip, vízhozammérő műtárgy, szivattyútelep, szivattyúállás, talajcsövezett terület, felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont, vízátvezetés – vízterhelési pont, zagytér vagy felszíni vízrajzi állomás) részletes műszaki adatai.”
„2.8a. Vízelvezetés esetén az érintett befogadó kezelőjének hozzájárulása.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer, külterületi csapadékvíz-elvezető rendszer, létesített vízfolyás, áteresz, szivattyútelep, szivattyúállás, felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont, talajcsövezett terület vagy zsilip) részletes műszaki adatai.”
„2.7a. Vízelvezetés esetén az érintett befogadó kezelőjének hozzájárulása.”
„3. A tervezett vízilétesítmények (létesített vízfolyás, felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont, tározó, zsilip, áteresz, szivattyútelep, szivattyúállás, bujtató, bukó vagy felszíni vízrajzi állomás) részletes műszaki adatai.”
17. Az R2. 3. melléklet XIII. fejezete a következő 2.3.5. alponttal egészül ki:
„2.3.5. mederhasználati vízilétesítmény esetén áramlástani modell bemutatása, kismintakísérlettel és áramlási viszonyok vizsgálatával.”
„3. A tervezett vízilétesítmények [kikötő, létesített vízfolyás, árvízcsúcs-csökkentő tározó be- és kivezető műtárgy, árvízkapu, áteresz, bujtató, bukó, duzzasztómű, fenéklépcső, folyószabályozási mű, hajózsilip, csónakcsúszda, hallépcső, hordalékfogó, sankoló, osztómű, vízierőmű, völgyzáró gát, zsilip, vízhozammérő műtárgy, vízátvezetés – vízterhelési pont, töltés tartozékok, árvízvédelmi (véd)vonal, zagytér, felszíni vízrajzi állomás vagy mederhasználati vízilétesítmény] részletes műszaki adatai.”
„3. A tervezett vízilétesítmény [árvízvédelmi (véd)vonal] részletes műszaki adatai.”
a) I. fejezet 2.3.3. alpontjában, valamint II. fejezet 2.3.1. alpont b) pontjában az „a vízhasználatra vonatkozó” szövegrész helyébe a „vízigényszámítás, a vízhasználatra vonatkozó” szöveg,
b) I. fejezet 2.3.4. alpontjában, valamint II. fejezet 2.3.3. alpontjában a „vízilétesítmények” szövegrész helyébe a „vízilétesítmények, vízhasználat” szöveg,
c) V. fejezet 2. pontjában és 2.1. alpontjában, valamint VI. fejezet 2. pontjában a „vízilétesítmény” szövegrész helyébe a „vízilétesítmény vagy vízhasználat” szöveg,
d) VI. fejezet 2.1. alpontjában a „valamint vízimunka” szövegrész helyébe a „vízilétesítmény vagy vízhasználat” szöveg,
e) VI. fejezet 2.3.5. alpontjában, valamint VII. fejezet 2.3.4. alpontjában az „a felhasználandó” szövegrész helyébe a „vízigényszámítás, a felhasználandó” szöveg,
f) VII. fejezet 1.3.1. alpontjában az „üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és előzményengedély száma (ha van)” szövegrész helyébe az „üzemeltetési) engedély iránti kérelem” szöveg,
g) VII. fejezet 1.3.2. alpontjában az „időbeli hatály/engedélyes személyében bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban bekövetkezett változás” szövegrész helyébe az „engedélyes személyében bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása” szöveg,
h) VII. fejezet 2. pontjában a „vízilétesítmény” szövegrész helyébe a „vízhasználat” szöveg,
i) VII. fejezet 2.1. alpontjában a „vízilétesítmény, valamint vízimunka” szövegrész helyébe a „vízhasználat” szöveg,
j) VIII. fejezet 2. pontjában és 2.1. alpontjában a „vízilétesítmény” szövegrész helyébe a „vízilétesítmény, vízhasználat vagy vízimunka” szöveg,
k) VIII. fejezet 2.3.1. alpontjában a „vízhasznosítás” szövegrész helyébe a „vízhasználat” szöveg,
l) VIII. fejezet 2.3.7. alpontjában az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén vízigényszámítás,” szöveg,
m) IX. fejezetében a „Vízhasznosítási művekre” szövegrész helyébe a „Vízszolgáltató művekre és vízelosztó rendszerekre” szöveg,
n) IX. fejezet 2. pontjában és 2.1. alpontjában a „vízilétesítmény” szövegrész helyébe a „vízilétesítmény, vízhasználat” szöveg,
o) IX. fejezet 2.3.4. alpontjában az „a szükséges” szövegrész helyébe a „vízigényszámítás, a szükséges” szöveg,
p) XIII. fejezetében a „folyószabályozási” szövegrész helyébe a „folyó- és tószabályozási” szöveg
lép.

9. melléklet a 6/2018. (III. 5.) BM rendelethez

1. Az R2. 4. melléklete a következő 5. és 6. ponttal egészül ki:
„5. Vonalas létesítmények esetén a hossz-szelvény a részletes helyszínrajznak megfelelő méretarányban, az úgynevezett abszolút magassági adatok feltüntetésével.
6. Pontszerű létesítmények (így például kutak, szikkasztók, zárt gyűjtők, közműpótló létesítmények) esetében a létesítmény részletterve, a vízgazdálkodási és a létesítményre vonatkozó műszaki paraméterek feltüntetésével.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. március 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére