• Tartalom

6/2018. (XII. 17.) NVTNM rendelet

6/2018. (XII. 17.) NVTNM rendelet

a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § A Rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 2. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2018. (XII. 17.) NVTNM rendelethez3

2. melléklet a 6/2018. (XII. 17.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 33. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(C)

 

(Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve)

(Cégjegyzékszám)

(Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)

„33.

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

01-10-043108

2022. december 31.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére