• Tartalom

2018. évi LXVIII. törvény

2018. évi LXVIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról1

2018.12.31.

1. §2

2. § Hatályát veszti a Kertv.

a) 9/A. §-a és az azt megelőző alcím,

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A 2. § 2018. december 31-én lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. október 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. november 8. A törvény a 3. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére