• Tartalom

7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról1

2019.01.01.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 2. és a 3. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelethez3

2. melléklet a 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelethez

Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 14. sora.

3. melléklet a 7/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 3. melléklete a következő IV. pont szerinti táblázattal egészül ki:
„IV. Tulajdonosi joggyakorló: a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

1.

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-200849

2022. december 31.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére