• Tartalom

2018. évi LXX. törvény

2018. évi LXX. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről1

2020.01.01.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2018. március 14-én elfogadott 61/1–6. számú határozatban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. §2 A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Decision 61/1
Inclusion of carfentanil in Schedules I and IV of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include carfentanil is Schedules I and IV of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
61/1. sz. határozat
A carfentanil felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. és IV. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy a carfentanil-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. és IV. jegyzékébe felveszi.”

4. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Decision 61/2
Inclusion of ocfentanil in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include ocfentanil is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
61/2. sz. határozat
Az ocfentanil felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 61. ülésszakán, 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az ocfentanil-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

5. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Decision 61/3
Inclusion of furanylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include furanylfentanyl is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
61/3. sz. határozat
A furanylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy a furanylfentanyl-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

6. §3 A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Decision 61/4
Inclusion of acryloylfentanyl (acrylfentanyl) in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include acryloylfentanyl (acrylfentanyl) is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
61/4. sz. határozat
Az acryloylfentanyl (acrylfentanyl) felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az acryloylfentanyl-t (acrylfentanyl) az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

7. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Decision 61/5
Inclusion of 4-fluoroisobutyrfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include 4-fluoroisobutyrfentanyl is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
61/5. sz. határozat
A 4-fluoroisobutyrfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy a 4-fluoroisobutyrfentanyl-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

8. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Decision 61/6
Inclusion of tetrahydrofuranylfentanyl in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol
At its 61st session, on 14 March 2018, the Comission on Narcotic Drugs decided to include tetrahydrofuranylfentanyl is Schedule I of the 1961 Convention, as amended by the 1972 Protocol.”
61/6. sz. határozat
A tetrahydrofuranylfentanyl felvétele az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe
A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy a tetrahydrofuranylfentanyl-t az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény I. jegyzékébe felveszi.”

9. § (1) Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezmény – a Módosításban foglalt módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a Módosítás hatálybalépését követően történő haladéktalan közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. november 22.

2

A 3. § a 2019: CXXI. törvény 46. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 6. § a 2019: CXXI. törvény 46. § c)–e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére