• Tartalom

2018. évi LXXII. törvény

2018. évi LXXII. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről1

2020.01.01.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2018. március 14-én elfogadott, 61/7-61/12. számú határozataiban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. §2 A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Decision 61/7
Inclusion of AB-CHMINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of AB-CHMINACA is Schedule II of the 1971 Convention.”

„61/7 sz. határozat
Az AB-CHMINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe

A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az AB-CHMINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

4. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Decision 61/8
Inclusion of 5F-MDMB-PINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of 5F-MDMB-PINACA is Schedule II of the 1971 Convention.”

„61/8 sz. határozat
Az 5F-MDMB-PINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe

A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az 5F-MDMB-PINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

5. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Decision 61/9
Inclusion of AB-PINACA in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of AB-PINACA is Schedule II of the 1971 Convention.”

„61/9 sz. határozat
Az AB-PINACA felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe

A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az AB-PINACA-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

6. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Decision 61/10
Inclusion of UR-144 in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of UR-144 is Schedule II of the 1971 Convention.”

„61/10 sz. határozat
Az UR-144 felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe

A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az UR-144-et a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

7. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Decision 61/11
Inclusion of 5F-PB-22 in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of 5F-PB-22 is Schedule II of the 1971 Convention.”

„61/11 sz. határozat
Az 5F-PB-22 felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe

A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az 5F-PB-22-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

8. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:


„Decision 61/12
Inclusion of 4-fluoroamphetamine in Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971

At its 61st session, on 14 March 2018, the Commission on Narcotic Drugs decided to include of 4-fluoroamphetamine is Schedule II of the 1971 Convention.”

„61/12 sz. határozat
Az 4-fluoroamphetamine felvétele a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe

A Kábítószer Bizottság 2018. március 14-én megtartott 61. ülésszakán úgy határozott, hogy az 4-fluoroamphetamine-t a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény II. jegyzékbe felveszi.”

9. § Hatályát veszti a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a.

10. § (1) Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezmény – a Módosításban foglalt módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a Módosítás hatálybalépését követően történő haladéktalan közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. november 22.

2

A 3. § a 2019: CXXI. törvény 47. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére