• Tartalom

8/2018. (III. 28.) NFM rendelet

8/2018. (III. 28.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.04.01.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 3–5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

1. §2

2. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. §3

3. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

3–6. §4

7. § (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. §5

4. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

9. §6

5. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

10–11. §7

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. március 31-én lép hatályba.

(2) A 7. § és az 1–4. melléklet 2018. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2018. második negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

D

E

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

április

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

2 515 568 000

0

5,013

3.

május

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

1 037 800 000

0

5,013

4.

június

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

582 000 000

0

5,013

2. melléklet a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelethez

    1.     A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2018. második negyedévre:

 

A

B

C

D

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)

2.

április

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

3.

május

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

4.

június

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

0

    2.     A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

 

A

B

1.

szerződött egyetemes szolgáltató

az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási kapacitásdíjak
[Ft/(kWh/h)/gázév]

2.

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

3. melléklet a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelethez

    1.     Az R1. 3. melléklet 3–5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot):
3.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra és a tárgyhónapra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) * PFedezett tárolói ár + CEGY) / QTény
3.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) >= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + CEGY) / QTény
3.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) < QHidegre elkülönített tárolói készlet, de az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra és a tárgyhónapra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) > QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QHidegre elkülönített tárolói készlet – Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import)) * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – (QHidegre elkülönített tárolói készlet – Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import))) * PAktuális import ár + CEGY) / QTény,
ahol Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra vonatkozó összeg
3.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * Paktuális import ár + CEGY) / QTény
3.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés) * PFedezett import ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett – QTény) * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + CEGY) / QTény
3.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés – QTény) * (PFedezett tárolói ár – PAktuális import ár) + QFedezett * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + CEGY) / QTény
4. Elismert ár meghatározása december hónapban:
4.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra és a tárgyhónapra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) * PFedezett tárolói ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
4.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) >= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
4.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) < QHidegre elkülönített tárolói készlet, de az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra és a tárgyhónapra vonatkozó Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) > QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QHidegre elkülönített tárolói készlet – Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import)) * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – (QHidegre elkülönített tárolói készlet – Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import))) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény,
ahol Σ(QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) az aktuális kitárolási ciklusból az eddig eltelt kitárolási hónapokra vonatkozó összeg
4.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
4.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés) * PFedezett import ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett – QTény) * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
4.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés – QTény) * (PFedezett tárolói ár – PAktuális import ár) + QFedezett * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény
5. Kiegyensúlyozási költség számításának módszertana:
5.1. Napi kiegyensúlyozási költség számítása
5.1.1. Ha QALL – QNOM >= 0, akkor
CEGY_ESZ = min (QALL – QNOM , QALL * 0,05) * (Pmv – PAktuális import ár + Pelszámoló forgalmi díja)
5.1.2. Ha QALL – QNOM < 0, akkor
CEGY_ESZ = min (QNOM – QALL , QALL * 0,05) * (PAktuális import ár – Pme + Pelszámoló forgalmi díja)
5.2. Havi kiegyensúlyozási költség számítása

    2.    Az R1. 3. mellékletének 6.3. és 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.3.    QTerv (tervezett értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott tárgyhónapra vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg;
6.4.    QTerv_éves (tervezett éves értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott évre vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg, ahol QTerv_éves = ΣQTerv;”
    3.    Az R1. 3. mellékletének 6.8–6.11. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6.8. QNyitókészlet: 2018. április 1-jén a volt közüzemi nagykereskedő által megadott, a tárolóban fizikailag bennlevő földgázkészlet kWh-ban. A 2018-os naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke megegyezik a hidegre elkülönített tárolói készlet (QHidegre elkülönített tárolói készlet) tárgyév március 31-i maradványkészlet mennyiségével;
6.9. PNyitókészlet: 2018. április 1-jén értéke a betárolási időszakot megelőző kitárolási időszak hónapjaiban érvényes import földgáz árak (PAktuális import ár) számtani átlaga, HUF/kWh-ban kifejezve; a 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke a betárolási időszakot közvetlen megelőző kitárolási időszakban érvényes tárolói földgáz fedezett ára HUF/kWh-ban kifejezve (PFedezett tárolói ár);
6.10. QBiztonsági zárókészlet: a Hivatal által elismert, ellátásbiztonsági okokból egyetemes szolgáltatási célú ellátásra betárolt QProfilozott tárolói összmennyiség készletből fel nem használt földgázkészlet kWh-ban megadott értéke az adott év március 31-én;
6.11. QAllokált tárolói fedezés (allokált tárolói fedezett mennyiség): QProfilozott tárolói összmennyiség-nek a kitárolási időszak adott hónapjára vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában történik [QAllokált tárolói fedezés = QProfilozott tárolói összmennyiség * QTerv / ΣQTerv_tél, ahol ΣQTerv_tél a kitárolási időszak hónapjaira (október–március) eső QTerv értékek összege];”
    4.    Az R1. 3. melléklete a következő 6.30–6.33. pontokkal egészül ki:
„6.30. QProfilozott tárolói összmennyiség (a kitárolási időszak hónapjaiban QTerv arányában felhasználandó – profilozott – tárolt mennyiség): értéke 2018/19-es gázév során 17 632 664 MWh, a további időszakokra vonatkozó eltérő értéket a Hivatal a honlapján közzéteszi;
6.31. QTárolói_ténykészlet: a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet;
6.32. QHidegre elkülönített tárolói készlet (hidegre elkülönített tárolói készlet mennyisége): azon kitárolási hónapokban felhasználásra kerülő tárolói készlet, mely tárgyhónapok tény értékesített mennyisége (QTény) nagyobb az adott tárgyhónapra vonatkozó tervezett értékesítési mennyiségnél (QTerv); értéke: QHidegre elkülönített tárolói készlet = QTárolói_ténykészlet – QProfilozott tárolói összmennyiség, de legalább 0];
6.33. QTervezett import (tervezett import mennyiség): a kitárolási hónapokban a volt közüzemi nagykereskedő által, az egyetemes szolgáltató ellátása céljából az adott tárgyhónapra a fedezett mennyiségeken (QFedezett) felül importálni tervezett, a kitárolási időszakot megelőzően meghatározandó mennyiség; értéke tárgyhónapban: QTervezett import = QTerv – QHazai termelés_tervezett – Qallokált tárolói fedezés – QFedezett, de legalább 0.”
    5.    Az R1. 3. melléklet
a)    2.1., 2.2.1. és 6.21. pontjában a „QFizikai_zárókészlet” szövegrész helyébe a „QBiztonsági zárókészlet” szöveg,
b)    6.24. pontjában a „QNOMESZ” szövegrész helyébe a „QNOM” szöveg,
c)    6.25. pontjában a „QALLESZ” szövegrész helyébe a „QALL” szöveg
lép.

4. melléklet a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2018. második negyedévre

 

A

B

C

1.

volt közüzemi nagykereskedő

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

1 970 000 000

3,222

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére