• Tartalom

9/2018. (III. 29.) NFM rendelet

9/2018. (III. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról1

2018.04.13.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmező végleges javaslatát annak teljes dokumentációjával terjeszti az NLKM elé, amely testület döntési javaslatot készít a végleges javaslatról. Az NLKM Elnöke kezdeményezi a döntési javaslatnak megfelelő jogszabály-módosítást.”

2. § Az R. 1/F. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat eredményeként az NLKM indokoltnak tartja valamely légtér]

b) megszüntetését, egyeztetést folytat le a légtér kijelölését kezdeményezővel, amelynek eredménye alapján kezdeményezi a légtérkijelölés megszüntetésének indokoltsága esetén a légtérkijelölés megszüntetésére vonatkozó jogszabály-módosítást.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2018. (III. 29.) NFM rendelethez

LÉGIFORGALMI LÉGTEREK OSZTÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Légiforgalmi légtér

Osztály

Légtér kiterjedése

Forgalom

Elkülönítések

Nyújtott szolgálat

VMC értékek, látástávolság
és felhőktől való
távolsági
megkötések

Sebesség megkötések

Rádió összeköttetési kötelezettség

FPL benyújtási kötelezettség

ATC engedély
szükségessége

2

ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

C

FL660
(20100 m STD) alatti ellenőrzött légterek, kivéve a D osztályú ellenőrzött légtereket.

IFR

IFR-IFR-től
IFR-VFR-től

Légiforgalmi irányító

Nincs

Nincs

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

3

VFR1

VFR-IFR-től

1. Légiforgalmi irányító
az IFR-ektől való elkülönítés érdekében

10000 láb (3050 m) AMSL-en és felette
Vízszintes látás: 8 km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen
10000 láb (3050 m) AMSL alatt
Vízszintes látás: 5km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

10000 láb (3050 m) AMSL alatt
max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

4

2. Légiforgalmi irányító, VFR légijárművek esetén forgalmi tájékoztatás és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében

5

D

1000 láb (300 m) AGL és
9500 láb (2900 m) AMSL között Budapest FIR határ és a következő koordináták által bezárt terület:
482346N 0202459E –
481110N 0210551E –
481703N 0214953E –
482000N 0214901E –
Kosice TMA2,
valamint
Budapest CTR,
Sármellék, Debrecen CTR és
Sármellék, Debrecen CTA

IFR

IFR-IFR-től

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás
a VFR repülésekről (és kérésre tanácsadás
a forgalom elkerülése érdekében)

Nincs

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

6

VFR

Nem biztosítanak

Légiforgalmi irányító, forgalmi tájékoztatás a VFR és IFR, valamint VFR és VFR repülések között (és kérésre tanácsadás a forgalom elkerülése érdekében)

Vízszintes látás:
5 km
Felhőktől való távolság:
1500 m vízszintesen, 300 m függőlegesen

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS

Folyamatos kétoldalú

Igen

Igen

7

NEM ELLENŐRZÖTT LÉGTÉR

F

4000 láb
(1200 m) és
9500 láb
(2900 m)
AMSL közötti nem ellenőrzött légterek, valamint a kijelölt TIZ-ek

IFR

IFR-IFR-től amennyire ez lehetséges

Légiforgalmi tanácsadó és kérés esetén repüléstájékoztató

Nincs

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS2

Folyamatos kétoldalú

Igen

Nincs

8

 

 

 

3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen

 

 

 

9

VFR

Nem biztosítanak

Kérés esetén repüléstájékoztató

Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en vagy
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:- legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel
(IAS) végrehajtott repülések esetén 1500 m,
- helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy
a vízfelszín látása mellett

Max. 250 kt
(460 km/h) IAS2

Nincs, kivéve a vitorlázó felhőrepüléseket és az éjszakai VFR repüléseket

Nincs, kivéve
a vitorlázó felhőrepüléseket és
az éjszakai
VFR repüléseket

10

 

 

 

 

 

3000 láb (900 m) AMSL fölött vagy több mint
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Felhőktől való távolság: 1500 m vízszintesen,
300 m függőlegesen

 

 

 

 

11

G3

4000 láb
(1200 m) AMSL alatti nem
ellenőrzött légterek, valamint
a vitorlázó és műrepülő légterek

Csak VFR

Nem
biztosítanak

Kérés esetén repüléstájékoztató3

Legfeljebb 3000 láb (900 m) AMSL-en vagy
1000 lábbal (300 m) a terep felett, amelyik magasabb
Vízszintes látás: 5 km
Eltérés:- legfeljebb 140 kt műszer szerinti sebességgel
(IAS) végrehajtott repülések esetén 1500 m,
- helikopterek számára 800 m, amennyiben a repülést olyan sebességgel hajtják végre, amely lehetővé teszi az egyéb forgalom vagy akadályok időbeni észlelését és az összeütközés elkerülését.
Felhőktől való távolság: Felhőkön kívül, a föld vagy
a vízfelszín látása mellett

Max. 250 kt
(460 km/h)
IAS2

Nincs, kivéve az éjszakai VFR repüléseket3

Nincs, kivéve az éjszakai
VFR repülé-
seket

Nincs

További szabályok, eltérések:
Repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot az alábbi 3. pontban foglalt eltéréssel valamennyi légtérosztályban nyújtanak.
A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülő vagy abban repülést végző valamennyi légijármű esetében – a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy alacsonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végző légijárművek, az állami légijárművek kivételével – FPL-t kell kitölteni, és folyamatos kétoldalú rádió-összeköttetést kell tartani.
1.    FL285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos. FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.
2.    Az F és G osztályú légterekben, a határ-, illetve szabálysértő légijárművek elfogása, vizuális azonosítása, velük szemben rendszabályok foganatosítása, vagy segítségnyújtás céljából légvédelmi célú repülést folytató állami légijárművek – amennyiben az elfogás profilja, illetve a légijárművek manőverező képességének megőrzése azt megköveteli – eltérhetnek a 250 kt (460 km/h) IAS legnagyobb repülési sebességtől.
3.    A koordinált légtérben, a Drop Zone légtérben és a műrepülő légtérben repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot nem nyújtanak. A koordinált légtérben és a Drop Zone légtérben kétoldalú rádióösszeköttetési kötelezettség van a koordinációs feladatot ellátó szervezettel, a közzétett frekvenciákon.

2. melléklet a 9/2018. (III. 29.) NFM rendelethez

Az R. 4. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az ESARR előírásoknak megfelelő repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzettségek a következők:
4.1. Az EUROCONTROL – Institute of Air Navigation Services (Léginavigációs Szolgálatok Képzőintézete) képzése a következő képzési modulokkal:
Introduction to Safety Assessment Methodology (SAF-SAM)
vagy
Introduction to Safety Assessment (SAF-SA1) és
Safety Assessment for Practitioners (SAF-SA2).
4.2. Az EUROCONTROL által elfogadott, a 4.1. pontban meghatározott képzési modulokkal azonos szintű egyéb repülésbiztonsági felmérés elkészítésének elsajátítására alkalmas képzés.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére