• Tartalom
Oldalmenü

9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése érdekében történő módosításáról1

2018.04.28.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) NGM rendelethez

1. A Rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 67. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete)

„67.

375106

A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése

A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. (III. 5.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: 32/2018. Korm. rendelet) alapján a jogosultak számára a rendkívüli állami kárrendezés biztosítása.

A 32/2018.
Korm. rendelet
8. § (2) bekezdése szerinti támogatási okirat szerinti károsultak.

A 32/2018.
Korm. rendelet
8. § (2) bekezdése szerinti támogatói okirattal.

A 32/2018.
Korm. rendelet
8. § (4) bekezdése szerinti átutalással.

 

 

Kincstár”

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. április 29. napjával.

_