• Tartalom

9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet

9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet1

az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről

2024.01.01.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése alapján

a) az M5 autópálya megvalósítása céljából 1994. május 2-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett, az M5 autópálya 17+400 km és 173+895 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei,

b) az M6 autópálya I. fázisa és az M8 autópálya megvalósítása céljából 2004. október 2-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 22+150 km és 76+200 km szelvény közötti, valamint az M8 autópálya 5+750 km és 10+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei,

c) az M6 autópálya III. fázisa és az M60 autópálya megvalósítása céljából 2007. november 21-én megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 141+300 km és 190+482 km szelvény közötti, valamint az M60 autópálya 0+000 km és 30+200 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei,

d) az M6 autópálya II. fázisa megvalósítása céljából 2008. július 16-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 76+200 km és 141+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2024. december 31-ig az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A Magyar Közlöny 2018. évi 215. számában megjelent helyreigazításnak megfelelő szöveg.

2

Az 1. § záró szövegrésze a 4/2022. (VII. 14.) GFM rendelet 1. §-a, a 72/2023. (XII. 29.) GFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére