• Tartalom

2018. évi XCII. törvény

2018. évi XCII. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosításáról1

2019.01.05.

1. § A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 272. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bíróság az (1) bekezdés c) pontja szerinti elővezetés költségének megfizetésére az elővezetést elrendelő végzésben megjelölt személyt végzésben kötelezi. A végzés ellen az elővezetés költségének megfizetésére kötelezett személy külön fellebbezéssel élhet.”

2. § A Pp. 438. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az alperes 443. § (2) bekezdése és 444. § (2) bekezdése szerinti elővezetésének költségét az állam viseli.”

3. § A Pp. 630. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 2017. december 31-én folyamatban lévő ügyekben a bíróság a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 185. § (1) bekezdése szerinti elővezetés költségének megfizetésére az elővezetést elrendelő végzésben megjelölt személyt végzésben kötelezi, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 309. § (3) bekezdése szerinti elővezetés költségét az állam viseli.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 6. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére