• Tartalom

2018. évi XCIV. törvény

2018. évi XCIV. törvény

az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról1

2020.01.01.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1)13

(2)14

(3)15

(4)16

13. §17

14. §18

15. §19

16. § Hatályát veszti az Flt.

a)20

b)21

d)22

g)23

h) 29. § (1) bekezdés a) pontjában és 54. § (14a) bekezdés d) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyre,” szövegrész,

j)24

k)25

l)26

m)27

n) 58. § (5) bekezdés k) pont 1. alpontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben,” szövegrész.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

17. §28

18. §29

19. §30

20. §31

21. §32

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

22. §33

23. §34

24. §35

25. §36

26. §37

27. §38

28. §39

29. §40

30. §41

31. §42

32. §43

33. §44

34. §45

4. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

35. §46

36. §47

37. §48

38. §49

39. §50

40. §51

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

41. §52

42. §53

43. §54

44. §55

45. §56

46. §57

6. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

47. §58

7. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. § és a 12. § (3) bekezdése 2019. január 2-án lép hatályba.

(3) A 16. § c), e), f), h), i) és n) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

49. § A 14. § az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi (EU, Euratom) rendelet végrehajtását szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 6. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 16. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 16. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 16. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére