• Tartalom

2018. évi XCIX. törvény

2018. évi XCIX. törvény

az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról1

2020.01.01.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

16. §17

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

4. A földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

5. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. § (1)62

(2)63

(3)64

(4)65

(5)66

62. § (1)67

(2)68

63. §69

64. § A Vet.

1.70

2.71

3.72

4.73

5.74

6.75

7.76

8.77

9.78

10.79

11.80

12.81

13.82

14.83

15.84

16.85

17.86

18.87

19.88

20.89

21.90

22.91

23.92

24.93

25.94

26.95

27.96

28.97

lép.

65. § (1) Hatályát veszti a Vet.

1.98

2. 11. § (8) bekezdésében a „szénipari szerkezetátalakítási, valamint a” szövegrész,

3.99

4.100

5.101

8.102

9.103

11. 170. § (1) bekezdés 28. pontjában az „és a 147. § (1) bekezdés a) pontja esetében felhasználása és kifizetése” szövegrész,

12.104

13.105

15.106

16.107

17.108

18.109

19.110

21.111

(2)112

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

66. §113

67. §114

68. §115

69. §116

70. §117

71. §118

72. §119

73. §120

74. §121

75. §122

76. §123

77. §124

78. §125

79. §126

80. §127

81. §128

82. § (1)129

(2)130

83. §131

84. §132

85. §133

86. §134

87. §135

88. §136

89. §137

90. § (1)138

(2)139

91. §140

92. § A Get.

1.141

2.142

3.143

4.144

5.145

6.146

7.147

8.148

9.149

10.150

11.151

12.152

13.153

14.154

15.155

16.156

17.157

18.158

19.159

20.160

21.161

22.162

lép.

93. §163

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

94. § (1)164

(2)165

(3)166

95. §167

9. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

96. §168

97. §169

98. §170

99. §171

100. §172

101. §173

10. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

102. §174

103. §175

104. §176

105. §177

106. §178

11. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

107. §179

108. §180

109. §181

110. §182

111. §183

112. §184

113. §185

114. §186

115. §187

116. §188

117. §189

118. §190

119. §191

120. §192

121. §193

122. §194

123. §195

124. §196

125. §197

126. §198

127. §199

128. §200

129. §201

130. §202

131. §203

132. §204

133. §205

12. Záró rendelkezések

134. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. december 19-én lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 18. §, a 22. §, a 25. §, a 48–50. §, az 52. §, az 60. §, a 62. § (2) bekezdése, a 70. §, a 78–79. §, a 82. § (1) bekezdése, a 90. § (2) bekezdése és a 11. alcím a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(4) A 92. § 10. pontja 2019. október 1-jén lép hatályba.

(5) A 65. § (1) bekezdés 2., 6., 7., 10., 11., 14. és 20. pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.

135. § (1) E törvény

a) 63. §-a a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016. április 14-i 2016/631/EU bizottsági rendelet,

b) 63. §-a a felhasználók csatlakozására vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016. augusztus 17-i 2016/1388/EU bizottsági rendelet,

c) 63. §-a a nagyfeszültségű egyenáramú rendszerek és az egyenáram-csatlakozású erőműparkok hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2016. augusztus 26-i 2016/1447/EU bizottsági rendelet,

d) 63. §-a a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról szóló, 2017. augusztus 2-i (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet,

e) 63. §-a a villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás létrehozásáról szóló, 2017. november 23-i (EU) 2017/2195 bizottsági rendelet,

f) 63. §-a a villamosenergia-vészhelyzet kezelésére és a rendszer működésének helyreállítására irányuló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. november 24-i (EU) 2017/2196 bizottsági rendelet,

g) 74. § (2) bekezdése a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/459/EU bizottsági rendelet,

h) 83–84. §-a, 91. § (1) bekezdése és 92. § 19. pontja a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat,

i) 30. §-a és 92. § 20. pontja a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 11. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2018. évi XCIX. törvényhez206

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 15. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 61. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 61. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 61. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 61. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 61. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 62. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 64. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 64. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 64. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 64. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 64. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 64. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 64. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 64. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 64. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 64. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 64. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 64. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 64. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 64. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 64. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 64. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 64. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 64. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 64. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 64. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 64. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 64. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 64. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 64. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 64. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 64. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 64. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 64. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 65. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 65. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 65. § (1) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 65. § (1) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 65. § (1) bekezdés 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 65. § (1) bekezdés 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 65. § (1) bekezdés 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 65. § (1) bekezdés 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 65. § (1) bekezdés 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 65. § (1) bekezdés 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 65. § (1) bekezdés 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 65. § (1) bekezdés 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 65. § (1) bekezdés 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 65. § (1) bekezdés 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 65. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 82. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 82. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 90. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 90. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 92. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 92. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 92. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 92. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 92. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 92. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 92. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 92. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 92. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 92. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 92. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 92. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 92. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 92. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 92. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 92. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 92. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 92. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 92. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 92. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 92. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 92. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 94. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 94. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 94. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére