• Tartalom
Oldalmenü

1/2019. (I. 15.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról1

2019.01.16.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –,

a következőket rendelem el:

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a 10. §-t követően a következő új alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„Az arcképmás-felvételezés szabályai
10/A. § (1) Az útlevél iránti kérelem személyes előterjesztésekor a konzuli tisztviselő a kérelmező arcképmás adatát az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: 58/1999. BM rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutató előírásainak megfelelően készíti el.
(2) A külképviselet rendszeres ügyfélfogadásra állandó jelleggel kialakított hivatali helyiségében az arcképmás konzuli tisztviselő általi felvételezésének külső körülményeit az 58/1999. BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények figyelembevételével kell kialakítani.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás