• Tartalom

1/2019. (IV. 12.) ME rendelet

a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjról

2019.04.21.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A külhoni magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási tevékenység elismerésére Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj (a továbbiakban: díj) adományozható.

2. § (1) A díj a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, továbbá a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adományozható.

(2) Évente legfeljebb tíz díj adományozható. A díj átadására minden év augusztus 20-án, a nemzeti és állami ünnep alkalmával kerül sor.

(3) Kivételes alkalomból, az (1) bekezdésben felsorolt érdemek elismerésére – a 3. §-ban foglaltak szerinti javaslat alapján – a miniszterelnök évente összesen legfeljebb öt személynek vagy szervezetnek a (2) bekezdésben meghatározott számon felül, az ott meghatározottól eltérő időpontban is adományozhat díjat.

(4) A díjjal oklevél és emlékplakett, továbbá – személyenként vagy szervezetenként – egymillió forint jutalom jár.

3. § (1) A díjat a miniszterelnök a nemzetpolitikáért felelős miniszter útján tett előterjesztésére adományozza. A nemzetpolitikáért felelős miniszter a díj odaítélésére vonatkozó javaslatának kialakítása során kikéri a nemzetpolitikáért felelős államtitkár és a Magyar Állandó Értekezlet határon túli tagszervezeteinek véleményét.

(2) A kitüntetési javaslathoz indokolást kell csatolni.

(3) Ugyanazon személynek, szervezetnek újabb díj adományozására csak olyan kiemelkedő tevékenység alapján tehető javaslat, amelyet a korábban adományozott díj elnyerése óta végzett.

(4) A díjazottak névsorát – beleegyezésük esetén – a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. §1

1

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére