• Tartalom
Oldalmenü

1/2019. (III. 8.) TNM rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

2019.03.13.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. mellékletében (a továbbiakban: Melléklet) a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el, az alábbi kivételekkel:

a) a Melléklet II. pontja szerinti támogatással kapcsolatos feladatok,

b) a Melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont d) alpontja szerinti észrevételek vizsgálata és a végleges feladatmutató pontszámokról való döntés.

2. § Ha a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásáról szóló támogatói okiratok közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi önkormányzat által megtettnek minősülnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.