• Tartalom

1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet

1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelet

a Miniszterelnökség és a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról1

2019.03.04.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat 10. sora.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelethez

1.    A Rendelet 1. melléklet X. pontjában foglalt táblázat 1. sorának helyébe a következő sor lép:

 

 

(A)

(B)

(C)

 

 

(Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve)

(Cégjegyzékszám)

(Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége)

 

1.

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

01-10-140096

2022. december 31.

2. melléklet az 1/2019. (III. 1.) NVTNM rendelethez

1.    A Rendelet 2. melléklete a következő XV. pont szerinti táblázattal egészül ki:
„XV. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok

 

A

B

C

 

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége

 

1.

Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-335203

2022. december 31.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. március 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére