• Tartalom

1/2019. (V. 21.) PM határozat

1/2019. (V. 21.) PM határozat

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről

2019.05.21.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 255. § (13) bekezdése alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módosító törvény) 255. § (13) bekezdése a Módosító törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja hatálybalépéséről az alábbiak szerint rendelkezik:
„(13) A 95. § b) pontja és a 17. melléklet 2. pontja a Török Köztársaságnak a Magyarország számára címzett, az adó-visszatérítésnek a Török Köztársaság által a belföldön letelepedett adóalanyok részére való biztosításáról szóló értesítés kézhezvételéről szóló, az adópolitikáért felelős miniszter határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon lép hatályba.”
A Török Köztársaság értesítése kézhezvételének napja: 2019. január 30.
A fentiek alapján megállapítom, hogy a Módosító törvény 95. § b) pontja és 17. melléklet 2. pontja 2019. május 22. napján hatályba lép.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére