• Tartalom

10/2019. (IV. 5.) IM rendelet

10/2019. (IV. 5.) IM rendelet

a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2019.04.16.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. §2

2. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

2. §3

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet 2019. április 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelethez4

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. április 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére