• Tartalom

2019. évi C. törvény

2019. évi C. törvény

a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról1

2020.07.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

10. §11

4. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

11. §12

12. §13

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

6. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

23. § (1)24

(2)25

(3)26

(4)27

24. §28

25. §29

26. §30

27. §31

III. Fejezet

HELYI ADÓK

7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

28. §32

29. §33

30. §34

31. §35

32. §36

33. §37

IV. Fejezet

ILLETÉKEK

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

34. §38

35. §39

V. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

9. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

36. §40

37. §41

38. §42

39. §43

VI. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

10. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

40. §44

41. §45

42. §46

43. §47

44. §48

45. §49

46. §50

47. §51

11. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

48. §52

VII. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

12. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

49. §53

50. §54

51. §55

52. §56

53. §57

VIII. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

54. §58

55. §59

56. §60

57. §61

58. §62

59. §63

60. §64

IX. Fejezet

SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

14. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

61. §65

62. §66

63. §67

64. §68

65. §69

66. §70

1.71

2.72

3.73

4.74

5.75

6.76

67. §77

1.78

2.79

3.80

4.81

5.82

15. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

68. §83

69. §84

70. §85

71. §86

72. §87

73. §88

74. §89

75. §90

76. §91

77. §92

78. §93

79. §94

80. §95

81. §96

82. §97

83. §98

X. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

16. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény módosítása

84. §99

85. §100

17. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény módosítása

86. §101

87. §102

88. §103

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatályba léptető rendelkezések

89. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 9–12. §, a 23. § (2)–(4) bekezdése, a 28. §–30. §, a 32. §–35. §, a 38. §–43. §, a 46. §–62. §, a 64. §, a 65. §, a 66. § 1. és 3–4. pontja, a 67. § 1–4. pontja, a 69. § és a 4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 13. §, a 14. §, a 17. §, a 18. §, a 20. §, a 21. § és a 2. melléklet 2020. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 19. §, a 22. § és a 3. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

90. § (1) A 76. §–81. § az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 86. § a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi C. törvényhez104

2. melléklet a 2019. évi C. törvényhez105

3. melléklet a 2019. évi C. törvényhez106

4. melléklet a 2019. évi C. törvényhez107

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2020: CXVIII. törvény 91. §-a alapján nem lép hatályba.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2020: CXVIII. törvény 91. §-a alapján nem lép hatályba.

24

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 66. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 66. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 66. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 66. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 66. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 66. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 67. § nyitó a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 67. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 67. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 67. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 67. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 67. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 3. melléklet a 2020: CXVIII. törvény 91. §-a alapján nem lép hatályba.

107

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére