• Tartalom

2019. évi CI. törvény

2019. évi CI. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2021.01.02.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

3. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

4. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

18. §19

19. §20

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

40. § (1)41

(2)42

(3)43

(4)44

(5)45

(6)46

(7)47

(8)48

(9)49

(10)50

(11)51

(12)52

41. §53

42. §54

43. §55

44. §56

45. §57

46. §58

47. §59

48. §60

49. §61

50. §62

51. §63

52. §64

53. §65

54. §66

55. §67

56. §68

57. §69

58. §70

59. §71

60. §72

61. §73

62. §74

a)75

b)76

c)77

d)78

e)79

f)80

g)81

h)82

i)83

7. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

63. §84

64. §85

65. §86

66. §87

67. §88

8. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

68. §89

69. §90

70. §91

71. § (1)92

(2)93

72. §94

73. §95

9. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

74. §96

10. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

75. §97

76. §98

77. §99

78. §100

79. §101

80. §102

81. §103

82. §104

83. §105

11. Záró rendelkezések

84. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 64. §, a 66. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(3) A 20. §, a 26. §, a 29. §, a 35. §, a 36. §, a 40. § (2) és (3) bekezdése, az 50. §, az 51. §, a 71. § (2) bekezdése és a 73. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 41. §, a 48. §, az 56. §, a 60. § és a 62. § e) pontja 2020. február 24-én lép hatályba.

(5) A 78. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

85. § (1) E törvény

b) 3. alcíme, 40–42. §-a, 47. §-a, 49. §-a, 52–54. §-a, 57. §-a, 58. §-a és 61. §-a a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i 2017/1938/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) 21–27. §-a és 38. §-a, a villamos energia belső piacáról szóló 2019. június 5-i 2019/943/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) 27. §-a, 32. §-a és 33. §-a az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló, 2019. június 5-i 2019/942/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

e) 29. §-a a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i 2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

f) 37. § és 67. §-a az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 2-i 2018/1504/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

g) 40. § (2) bekezdése a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet

h) 82. §-a a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VIII. és IX. mellékletének a hatékony fűtési és hűtési potenciál átfogó értékelésének tartalma tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 4-i 2019/826/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény

a) 41., 48., 56. §-a és 62. § e) pontja a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. április 17-i 2019/692/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) 8. alcíme a 2009/119/EK tanácsi irányelvnek a készletezési kötelezettségek számítási módszerei tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. október 19-i 2018/1581/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

c) 10. alcíme az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi CI. törvényhez106

2. melléklet a 2019. évi CI. törvényhez107

3. melléklet a 2019. évi CI. törvényhez108

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 12. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 40. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 40. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 40. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 40. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 62. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 62. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

76

A 62. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

77

A 62. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

78

A 62. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

79

A 62. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 62. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

81

A 62. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

82

A 62. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

83

A 62. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § a) pontja alapján hatályát vesztette.

84

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére