• Tartalom
Oldalmenü

1018/2019. (I. 31.) Korm. határozat

az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatásának biztosításáról

2019.01.31.

A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 46. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

a) a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím, 14. Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány alcímmel történő kiegészítését, valamint

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) 74 180 240 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása címen belül, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1018/2019. (I. 31.) Korm. határozathoz

I. Országgyűlés

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

 

 

 

 

Országgyűlés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Pártalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265823

 

 

12

 

 

 

 

 

Tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-74 180 240

 

 

 

377262

 

 

14

 

 

 

 

 

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

74 180 240

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása

(módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

 

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 180 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.