• Tartalom
Oldalmenü

1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat

a Népi Építészeti Program folytatásáról

2020.07.03.

A Kormány

1. egyetértve veszélyeztetett népi építészeti örökségünk megőrzésének, megmentésének szükségességével, támogatja és kiemelt célnak tekinti a népi műemlékek, illetve a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatását;

2. az 1. pontban meghatározott cél végrehajtása érdekében

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcímének 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoporttal történő kiegészítését,

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. február 28.

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 1 500 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 86. Népi Építészeti Program jogcímcsoport javára, az alábbi megosztásban:

ba) első részlet 105 000 000 forint,

bb) második részlet 698 000 000 forint,

bc) harmadik részlet 697 000 000 forint,

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében a jogcímcsoport létrehozását követően azonnal

a bb) alpont tekintetében 2019. április 15.

a bc) alpont tekintetében 2019. szeptember 15.

c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a Népi Építészeti Program további folytatásáról, amelynek a megvalósításához a 2020. költségvetési évtől évente beépülő jelleggel – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – 1 500 000 000 forint támogatást biztosítson a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

3.1 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Népi Építészeti Program végrehajtására a rendelkezésre álló forrás évenként legfeljebb 12%-át a Népi Építészeti Program lebonyolítói, szakmai minőségbiztosítási, szakmai ellenőrzési és ismeretterjesztési feladatainak ellátására biztosítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

4.2 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Népi Építészeti Program megvalósításával összefüggő, továbbá szakmai minőségbiztosítási és egyéb feladatainak ellátására kössön szerződést a Teleki László Alapítvánnyal a 3. pont figyelembevételével;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

5.3 felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Teleki László Alapítvány bevonásával a Népi Építészeti Program végrehajtásáról évenkénti rendszerességgel számoljon be a Kormánynak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: minden tárgyévet követő második év március 31.

1

A 3. pont az 1365/2020. (VII. 2.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

A 4. pont az 1365/2020. (VII. 2.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 5. pont az 1365/2020. (VII. 2.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.