• Tartalom

1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat

1023/2019. (II. 11.) Korm. határozat

a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről

2019.05.09.

A Kormány

1. felhívja az érintett minisztereket, hogy a 2021–2027 közötti kohéziós célú fejlesztési források felhasználásának tervezése, majd végrehajtása során a következő alapelveket érvényesítsék:

a) annak érdekében, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legsikeresebb országa közé kerüljön, a forrásfelhasználás elsődleges célkitűzése, hogy növekedjen Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképessége,

b) a rövid távú nemzetgazdasági hatások elérése mellett fokozott jelentőséget kell, hogy kapjanak a hosszabb távú hatékonyságnövelési, üzleti környezet javítási, kapacitási és emberi életminőséget javító hatások,

c) a megvalósítás során ugyanolyan fontos a fejlesztési programok eredményessége és a forrásvesztés kockázatának tompítása,

d) a forrásokat kevés számú fejlesztési célkitűzésre szükséges összpontosítani,

e) az új időszakra történő felkészülés során a tervezéssel egyidejűleg biztosítani kell az újfajta, jelentősen egyszerűsített és a hatékonyságot növelő eljárási elemek kialakítását, továbbá a támogatásfelhasználási intézményrendszer és a tervezett beavatkozások potenciális célcsoportjainak felkészítését;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: a 2021–2027 közötti kohéziós célú fejlesztési források felhasználásának tervezése során folyamatosan

2. felhívja az 1. melléklet szerinti szakterületekért felelős minisztereket, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter összehangolásában készítsék el a Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképességének növelését szolgáló, 1. melléklet szerinti fejlesztési terveket;

Felelős: érintett miniszterek

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. március 31.

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy nyújtsa be a Kormány részére a 2021–2027 közötti programozási időszakra vonatkozó, a kohéziós politikát érintő fejlesztési prioritásokra (operatív programokra), valamint a programok kidolgozásáért felelős miniszterekre irányuló javaslatát;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2019. március 31.

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció folyamatban lévő felülvizsgálatával összhangban dolgozza ki a 2021–2027 közötti kohéziós célú uniós támogatások felhasználására irányadó legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentum tervezetét, melyben az érintett miniszterek bevonásával tegyen javaslatot a programok közötti forrásmegosztásra;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2019. május 31.

5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterekkel történő egyeztetést követően tegyen javaslatot a feljogosító feltételek teljesítéséhez szükséges intézkedésekre;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: 2019. március 31.

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy biztosítsa a fejlesztéspolitikai programok tervezése során azok egymás közötti, valamint a fejlesztéspolitikai programok és az átfogó kormányzati stratégiák közötti összhangot, gondoskodjon a kormányzati stratégiai irányok megtartásáról és az operatív programok egymás közötti lehatárolásáról, hangolja össze az ágazati és területi szereplők közötti beavatkozásokat, továbbá gondoskodjon arról, hogy több beavatkozási területet felölelő fejlesztések is megvalósulhassanak;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

7. felhívja a Kormány tagjait, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszak kohéziós politikáját érintő tervezési ügyekben az Európai Bizottsággal folytatandó tárgyalások tekintetében a következők szerint járjanak el:

a) a legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentummal kapcsolatos bizottsági tárgyalásokat az innovációért és technológiáért felelős miniszter fogja össze,

b) a kohéziós célú operatív programokat érintő tárgyalások felelőse az adott operatív programért felelős miniszter, azzal, hogy a tárgyalási mandátumot előzetesen be kell mutatni az innovációért és technológiáért felelős miniszter számára,

c) az Európai Bizottsággal a kohéziós politikát érintő tervezési ügyekben a kapcsolatot az innovációért és technológiáért felelős miniszter által kijelölt állami vezetőn keresztül lehet tartani, továbbá

d) a Kormány 3. pont szerinti javaslatról szóló döntése meghozataláig az új programozási időszak kohéziós politikáját érintő tervezési ügyekben kizárólag az innovációért és technológiáért felelős miniszter tárgyalhat az Európai Bizottsággal.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1023/2019. (II. 11.) Korm. határozathoz1

 

A

B

1.

Szektor megnevezése

Kidolgozásért felelős miniszter

2.

turizmus

a miniszterelnök kabinetfőnöke

3.

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

Miniszterelnökséget vezető miniszter

4.

közigazgatás fejlesztése és szervezése

Miniszterelnökséget vezető miniszter

5.

kulturális örökség védelme

Miniszterelnökséget vezető miniszter

6.

településfejlesztés

Miniszterelnökséget vezető miniszter

7.

egyházpolitika

a miniszterelnök általános helyettese

8.

nemzetpolitika

a miniszterelnök általános helyettese

9.

élelmiszeripar és élelmiszerlánc-biztonság

agrárminiszter

10.

halászat

agrárminiszter

11.

környezetvédelem

agrárminiszter

12.

természetvédelem

agrárminiszter

13.

elektronikus közigazgatás

belügyminiszter

14.

helyi önkormányzatok fejlesztése

belügyminiszter

15.

katasztrófák elleni védekezés

belügyminiszter

16.

vízgazdálkodás, vízvédelem

belügyminiszter

17.

családpolitika, gyermek- és ifjúságpolitika

emberi erőforrások minisztere

18.

egészségügy

emberi erőforrások minisztere

19.

kultúra

emberi erőforrások minisztere

20.

oktatás

emberi erőforrások minisztere

21.

sport

emberi erőforrások minisztere

22.

szociálpolitika

emberi erőforrások minisztere

23.

társadalmi felzárkózás

belügyminiszter

24.

energetika és klímapolitika

innovációért és technológiáért felelős miniszter

25.

gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés

innovációért és technológiáért felelős miniszter

26.

kiemelt gazdasági szektorok

innovációért és technológiáért felelős miniszter

27.

infokommunikáció

innovációért és technológiáért felelős miniszter

28.

innováció, tudománypolitika

innovációért és technológiáért felelős miniszter

29.

közlekedés

innovációért és technológiáért felelős miniszter

30.

fenntarthatóság és körforgásos gazdaság

innovációért és technológiáért felelős miniszter

31.

kiemelt infrastruktúrák

innovációért és technológiáért felelős miniszter

32.

szakképzés és felnőttképzés

innovációért és technológiáért felelős miniszter

33.

külgazdaság

külgazdasági és külügyminiszter

34.

államháztartás, adózás és gazdaságpolitika

pénzügyminiszter

35.

foglalkoztatáspolitika

pénzügyminiszter

36.

területfejlesztés

pénzügyminiszter

37.

gazdálkodás az állami vagyonnal

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

38.

közmű- és pénzügyi szolgáltatások

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

1

Az 1. melléklet az 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozat 32. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére