• Tartalom

2019. évi CV. törvény

2019. évi CV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról1

2020.01.02.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1–3. §2

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

4. §3

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

5–9. §4

4. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

10. §5

5. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

11. §6

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12–15. §7

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

16–19. §8

8. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

20–21. §9

9. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

22–24. §10

10. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

25. §11

11. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

26–27. §12

12. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény módosítása

28. §13

13. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

29. §14

14. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

30. §15

15. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

31. §16

16. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

32. §17

17. A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló
2011. évi XXXIV. törvény módosítása

33. §18

18. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

34. §19

19. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

35–66. §20

20. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

67. §21

21. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

68. §22

22. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

69–72. §23

23. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

73. §24

24. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

74–107. §25

25. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

108. §26

26. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

109–110. §27

27. Záró rendelkezések

111. § Ez a törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

112. § E törvény

alapján sarkalatosnak minősül.

1–6. melléklet a 2019. évi CV. törvényhez28

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. a Kihirdetés napja: 2019. december 16. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 3. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 22–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 35–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 69–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 74–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 109–110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére