• Tartalom
Oldalmenü

1050/2019. (II. 18.) Korm. határozat

a borsi Rákóczi-kastély felújítás II. ütemének forrás biztosításáról

2019.02.18.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a határon túli nemzeti örökségünk részét képező borsi Rákóczi-kastély megóvása, helyreállítása és az épület történelmi jelentőségének megfelelő rangú kiállítás kialakítása érdekében a beruházás II. ütemének megvalósításához szükséges forrás biztosítása indokolt;

2. az 1. pontban meghatározott cél végrehajtása érdekében

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. február 28.

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt mindösszesen – 1 249 859 250 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 80. Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása jogcímcsoport javára, az alábbi megoszlásban:

ba) első részlet 402 905 250 forint,

bb) második részlet 596 079 000 forint,

bc) harmadik részlet 250 875 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében 2019. május 15.

a bb) alpont tekintetében 2019. szeptember 15.

a bc) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a borsi Rákóczi-kastély helyreállítási munkálatai II. ütemének előkészítésébe vonja be a miniszterelnök általános helyettesét, továbbá vizsgálja meg az épület jövőbeni hasznosításának feltételeit.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: folyamatos