• Tartalom
Oldalmenü

1054/2019. (II. 21.) Korm. határozat

a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2020.12.17.

A Kormány

1. egyetért a kecskeméti Katona József Színház (Kecskemét belterület 476 helyrajzi számú, természetben a Kecskemét, Katona József tér 5. szám alatti ingatlan), valamint a Ruszt József Stúdiószínház (Kecskemét belterület 468 helyrajzi számú, Katona József tér 12. szám alatti ingatlan) komplex felújítására, korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás ennek megfelelő előkészítésével;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítésének megvalósítója, valamint a Beruházás megvalósítója – a Beruházással érintett ingatlanok tulajdonosaként és fenntartójaként – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen;

4.1 a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – a 2019. és a 2020. évben összesen 239 800 000 forint forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. május 31. napjáig kell megvalósítani;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcímet a 17. A kecskeméti Katona József Színház felújítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás előkészítése 2019. évi feladatai finanszírozása érdekében összesen 119 300 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 17. A kecskeméti Katona József Színház felújítása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. február 28.

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Beruházás előkészítése 2020. évi feladatainak végrehajtása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – gondoskodjon legfeljebb 120 500 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

8. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Beruházás mint tárgyévi kiadási előirányzattal nem rendelkező program esetén a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 120 500 000 forintban állapítja meg;

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 4. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 30.

b)2 az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításának kérdésében, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és a felelősök bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően

1. melléklet az 1054/2019. (II. 21.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379040

 

 

 

17

 

 

 

 

 

A kecskeméti Katona József Színház felújítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

522 620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 251 884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

93 525 496

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-119 300 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

Kulturális szakmai feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379040

 

 

 

17

 

 

 

 

 

A kecskeméti Katona József Színház felújítása

 

 

 

 

 

 

 

 

119 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

 

 

 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

 

 

 

 

 

 

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

egyéb:

2019. február 28.

 

119 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

119 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 4. pont az 1939/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 9. pont b) alpontja az 1939/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.