• Tartalom

1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

2020.12.24.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének alábbi címekkel való kiegészítését:

a) 25. Blaha Lujza tér rendezésének támogatása,

b) 26. Pálmajor Község feladatainak támogatása,

c) 27. Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása;

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére elrendeli

a) az 1. pont a) alpont szerinti címre Budapest Főváros Önkormányzatának a Blaha Lujza tér rendezésére 1 000 000 000 forint,

b) az 1. pont b) alpont szerinti címre Pálmajor Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatására 1 000 000 forint,

c)1 az 1. pont c) alpont szerinti címre Üllés Nagyközség Önkormányzata részére temető és belterületi kerékpárút fejlesztésére 105 600 000 forint

egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzat részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzat számára;

5. egyetért azzal, hogy a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pont g) alpontjában az 57. Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása cím javára átcsoportosított forrás a Budapest VIII. kerület Önkormányzat általi támogatásnyújtással kerüljön felhasználásra;

6. egyetért az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt táblázat C. Támogatási cél oszlopának 11. sorában a „bölcsőde építése” szövegrész „bölcsőde létesítése ingatlanvásárlással, valamint járda és közlekedési csomópont építése” szövegre történő módosításával;

7. egyetért a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 1. mellékletében lévő táblázat Támogatási cél oszlopának 3. sorában a „közétkeztetési feladatok” szövegrész helyébe a „tartozások rendezése és közétkeztetési feladatok ellátása” szövegre történő módosításával;

8. egyetért azzal, hogy a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpont ab) alpontjában a 18. Újszilvás Község Önkormányzata uszoda fejlesztés támogatása alcímre átcsoportosított forrás részben támogatásnyújtással kerüljön felhasználásra;

9. egyetért a települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat Támogatási cél oszlopának

a) 6. sorában a „Tornacsarnok és Tanuszoda épülete rekonstrukciójának támogatása” szövegrész „tornacsarnok létesítése” szövegre,

b) 7. sorában a „sportcsarnok és útfelújítás támogatása” szövegrész „sportcsarnok építése támogatásnyújtással és útfelújítás” szövegre,

c) 21. sorában a „Petőfi park rehabilitációjának támogatása” szövegrész „Petőfi park felújítása és infrastrukturális fejlesztések” szövegre,

d) 28. sorában a „belvárosi városközpont revitalizációjának támogatása” szövegrész „belvárosi városközpont revitalizációjának támogatása részben támogatás nyújtásával” szövegre,

e) 38. sorában a „Szentgotthárdi Sportcsarnok fejlesztésének kiegészítő támogatása” szövegrész „sport infrastruktúra fejlesztés részben támogatás nyújtásával” szövegre

történő módosításával.

1. melléklet az 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozathoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379106

 

25

 

 

 

 

 

Blaha Lujza tér rendezésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379117

 

26

 

 

 

 

 

Pálmajor Község feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379128

 

27

 

 

 

 

 

Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

105 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359017

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 106 600 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

Magyar Államkincstár

1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

azonnal

 

1 106 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

1 106 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 2. pont c) alpontja a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 7. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére