• Tartalom
Oldalmenü

1080/2019. (III. 1.) Korm. határozat

Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról

2019.03.01.

A Kormány – a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 51. § (3) és (6) bekezdésében foglaltak alapján –

1. egyetért azzal, hogy Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisa polgári célú részadatbázisainak (a továbbiakban: részadatbázis) létrehozására a 2019. évben kerüljön sor;

2. a részadatbázisok aktualizálásával kapcsolatos feladatok végrehajtására 2021-ben 75 900 000 forint, 2022-ben 101 000 000 forint forrást biztosít az 1. mellékletben meghatározott ütemezésben és bontásban;

3. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a részadatbázis aktualizálásához a 2. pont szerint meghatározott forrás biztosításáról a központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021. és 2022. évi központi költségvetés tervezése során

4. az 1. és 2. pont végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 52. Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2019. március 15.

5. egyetért azzal, hogy a részadatbázis háromévente végrehajtandó aktualizálásához szükséges forrásokról a 2023. évtől kezdve a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény rendelkezzen;

6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a részadatbázis létrehozása, illetve aktualizálása érdekében kössön támogatási szerződést a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 51. § (6) bekezdésében meghatározott adatbázis-kezelő kijelöléséről szóló Korm. rendelet hatálybalépését követően azonnal

7. a 6. pont végrehajtása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2019. év vonatkozásában gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 52. Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása jogcímcsoport javára a részadatbázis létrehozása céljából 406 900 000 forint biztosításáról, amely nem tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. §-ában meghatározott mértékű pénzügyi tranzakciós illetéket és egyéb kincstári díjakat;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 4. pont végrehajtását követően azonnal

8. a 6. pont végrehajtása érdekében az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a részadatbázis aktualizálása céljából az innovációért és technológiáért felelős miniszter a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása jogcímcsoport terhére 2021-ben legfeljebb 75 900 000 forint, 2022-ben legfeljebb 101 000 000 forint kötelezettséget vállaljon, amely kötelezettség nem tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. §-ában meghatározott mértékű pénzügyi tranzakciós illetéket és egyéb kincstári díjakat;

9. egyetért azzal, hogy Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisa polgári célú részadatbázisának további aktualizálása

a) Békéscsaba Repülőtér, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Győr–Pér Repülőtér és Pécs–Pogány Repülőtér vonatkozásában 2021-től számítva,

b) Magyarország teljes területe (Terület 1), Debrecen Nemzetközi Repülőtér és Sármellék Nemzetközi Repülőtér vonatkozásában 2022-től számítva

háromévente kerüljön végrehajtásra.

1. melléklet az 1080/2019. (III. 1.) Korm. határozathoz

A légiközlekedési terep és akadály adatbázis egyes részadatbázisai aktualizálásának ütemezése és teljes forrásigénye a pénzügyi tranzakciós illetékek és a kapcsolódó kincstári díjak nélkül

 

A

B

C

1.

Részadatbázis

2021. év

2022. év

2.

Magyarország teljes területe (Terület 1)

76 900 000 forint

3.

Békéscsaba Repülőtér (Terület 2)

11 900 000 forint

4.

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (Terület 2)

40 900 000 forint

5.

Debrecen Nemzetközi Repülőtér (Terület 2)

14 200 000 forint

6.

Győr–Pér Repülőtér (Terület 2)

11 200 000 forint

7.

Pécs–Pogány Repülőtér (Terület 2)

11 900 000 forint

8.

Sármellék Nemzetközi Repülőtér (Terület 2)

9 900 000 forint