• Tartalom

2019. évi CIX. törvény

2019. évi CIX. törvény

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról1

2020.06.02.
ELSŐ RÉSZ

A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. § (1)13

(2)14

(3)15

13. §16

14. §17

15. §18

16. § (1)19

(2)20

17. §21

18. §22

19. §23

20. §24

21. §25

22. §26

23. §27

24. §28

25. §29

26. §30

27. §31

28. §32

29. §33

30. §34

31. §35

32. §36

33. §37

34. §38

35. §39

36. §40

37. §41

38. §42

39. §43

40. §44

41. §45

42. §46

43. §47

44. §48

45. §49

46. §50

47. §51

48. §52

49. §53

50. §54

51. §55

52. §56

53. §57

54. §58

55. §59

56. §60

57. §61

58. §62

59. §63

60. §64

61. §65

62. §66

63. §67

64. §68

65. §69

66. §70

67. §71

68. §72

69. §73

70. §74

71. §75

72. §76

73. §77

MÁSODIK RÉSZ

EGYES TÖRVÉNYEKNEK A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXV. TÖRVÉNNYEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSA

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

74. §78

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

75. §79

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

76. §80

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosítása

77. §81

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

78. §82

79. §83

80. §84

81. §85

82. §86

83. §87

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

84. §88

85. §89

7. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása

86. §90

8. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

87. §91

9. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

88. §92

89. §93

10. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

90. §94

11. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény módosítása

91. §95

12. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása

92. §96

93. §97

13. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

94. §98

14. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

95. §99

15. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

96. §100

16. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

97. §101

17. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

98. §102

18. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

99. §103

19. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

100. §104

20. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

101. §105

102. §106

103. §107

21. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

104. §108

22. A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény módosítása

105. §109

23. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

106. §110

24. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

107. §111

108. §112

109. §113

25. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

110. §114

111. §115

26. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

112. §116

113. §117

114. §118

27. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény módosítása

115. §119

28. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

116. §120

29. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

117. §121

30. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

118. §122

31. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

119. §123

120. §124

32. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

121. §125

33. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

122. §126

34. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

123. §127

35. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

124. §128

36. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

125. §129

37. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

126. §130

38. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

127. §131

128. §132

129. §133

130. §134

131. §135

132. §136

133. §137

134. §138

135. §139

136. §140

137. §141

138. §142

39. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

139. §143

140. §144

141. §145

142. §146

143. §147

144. §148

145. §149

146. §150

40. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

147. §151

148. §152

41. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

149. §153

42. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

150. §154

151. §155

152. §156

43. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

153. §157

44. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

154. §158

155. §159

45. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

156. §160

46. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

157. §161

47. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

158. §162

159. §163

160. §164

48. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

161. §165

162. §166

163. §167

164. §168

49. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

165. §169

166. §170

167. §171

168. §172

169. §173

50. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény módosítása

170. §174

51. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

171. §175

172. §176

a)177

b)178

c)179

d)180

e)181

52. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

173. §182

174. §183

53. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

175. §184

54. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

176. §185

55. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

177. §186

178. §187

56. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

179. §188

180. §189

181. §190

182. §191

183. §192

184. §193

185. §194

186. §195

187. §196

188. §197

189. §198

190. §199

191. §200

192. §201

193. §202

57. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

194. §203

58. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

195. §204

59. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

196. §205

197. §206

198. §207

199. §208

60. A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosítása

200. §209

201. §210

61. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

202. §211

62. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

203. §212

204. §213

205. §214

206. §215

207. §216

63. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

208. §217

64. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

209. §218

210. §219

65. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény módosítása

211. §220

212. §221

66. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

213. §222

214. §223

215. §224

216. §225

217. §226

218. §227

219. §228

220. §229

221. §230

222. §231

223. §232

224. §233

225. §234

226. §235

227. §236

67. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

228. §237

68. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

229. §238

69. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

230. §239

231. §240

232. §241

233. §242

234. §243

235. §244

236. §245

237. §246

238. §247

239. §248

HARMADIK RÉSZ

70. Záró rendelkezések

240. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 84. §, a 85. §, a 90. §, a 97. §, a 141–146. §, a 172. § a) és b) pontja és a 229. § 2020. február 27-én lép hatályba.

(4) A 12. § (1) bekezdése 2020. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 16. § (1) bekezdése 2020. június 1-jén lép hatályba.

241. § (1) E törvény

m) 199. § b) pontja az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 172. § b) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

1. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez249

2. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez250

3. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez251

4. melléklet a 2019. évi CIX. törvényhez252

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 172. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 172. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 172. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 172. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 172. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 172. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 229. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 238. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére