• Tartalom

2019. évi CXII. törvény

2019. évi CXII. törvény

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről1

2021.01.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

2–4. §3

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

5. §4

4. A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény hatályon kívül helyezése

6. §5

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

7–9. §6

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

10. §7

7. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

11. §8

8. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

12. §9

9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

13. §10

10. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14–16. §11

11. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény módosítása

17. §12

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

18. §13

13. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19–21. §14

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

22. §15

15. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

23. §16

16. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

24. §17

17. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

25–27. §18

18. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

28–29. §19

19. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

30. §20

20. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

31–32. §21

21. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

33. §22

22. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

34–35. §23

23. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

36. §24

24. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

37. §25

25. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

38–39. §26

26. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

40. §27

27. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

41. §28

28. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

42–43. §29

29. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

44. §30

30. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

45. §31

31. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

46–47. §32

32. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

48. §33

33. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

49–50. §34

34. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

51. §35

35. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

52–54. §36

36. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

55. §37

37. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

56. §38

38. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

57. §39

39. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

58–60. §40

40. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

61. §41

41. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

62. §42

42. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

63. §43

43. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

64. §44

44. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

65. §45

45. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

66. §46

46. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítása

67. §47

47. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

68–69. §48

48. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

70. §49

49. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása

71. §50

50. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény hatályon kívül helyezése

72. § (1)51

(2)52

51. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

73–74. §53

52. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatályon kívül helyezése

75. §54

53. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

76. §55

54. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

77–79. §56

55. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

80. §57

56. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

81. §58

57. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

82–83. §59

58. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

84. §60

59. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

85. §61

60. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

86. §62

61. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

87. §63

62. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

88. §64

63. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

89. §65

64. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

90. §66

65. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

91–93. §67

66. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

94. §68

67. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

95. §69

68. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

96. §70

69. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

97–98. §71

70. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

99. §72

71. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

100. §73

72. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény hatályon kívül helyezése

101. §74

73. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

102. §75

74. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosítása

103. §76

75. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

104. §77

76. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

105. §78

77. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

106–108. §79

78. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

109–111. §80

79. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

112–113. §81

80. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

114–115. §82

81. Záró rendelkezések

116. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 72. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

117. § (1) A 45. alcím az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) Az 51. alcím az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) Az 53. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(5) A 67. alcím az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(6) A 68. alcím az Alaptörvény 41. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

118. § (1) A 65. alcím a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 39. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez83

2. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez84

3. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez85

4. melléklet a 2019. évi CXII. törvényhez86

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 31–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 34–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 42–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 52–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 58–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 68–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 73–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 77–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 82–83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 91–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 97–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 106–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 109–111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 112–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 114–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére