• Tartalom

1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat

1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről

2019.07.09.

A Kormány

1. elfogadja az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló Intézkedési Tervet, és az alábbi intézkedéseket határozza meg:

a)1 az emberkereskedelem megelőzésében, az áldozatainak azonosításában, valamint e bűncselekmény felderítésében részt vevő szervezetek állományának képzésében biztosítani kell az áldozatok felismeréséhez szükséges speciális ismeretek elsajátítását, továbbá gondoskodni kell a lakosság széles körű tájékoztatásáról, ezen intézkedések érdekében a Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a jelenleg már e tárgyban rendelkezésre álló képzési anyagokat vizsgálják felül, és állítsanak össze célzott képzési csomagot, valamint folytassanak tájékoztató és prevenciós tevékenységeket,

b) szükséges a tizennyolcadik életévüket be nem töltött prostituáltak speciális szakellátásának és megfelelő reintegrációjának kialakítása,

c) szükséges szakmai módszertan kidolgozása a prostituálttá válás megelőzése és a prostitúció, emberkereskedelem áldozatául esett gyermekek számára nyújtott többletsegítség biztosítása céljából a gyermekvédelmi intézményekben,

d) az emberkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények esetében az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika fejlesztését végre kell hajtani annak érdekében, hogy a kizsákmányolás céljából megvalósított emberkereskedelem bűncselekmény célzatának megfelelő adatgyűjtés megtörténhessen;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. július 1.

2. egyetért az emberkereskedelem áldozatává vált személyek számára nyújtott szolgáltatások további biztosításával, valamint a harmadik országbeli állampolgár áldozatokra vonatkozó hatályos jogi szabályozás fenntartásával;

3. egyetért azzal, hogy a prostitúció a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek esetében tiltásra kerüljön, valamint azzal, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciós tevékenységet folytató személy számára biztosított gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos eljárásrendet szükséges kialakítani, ennek végrehajtására a Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítsen előterjesztést a szükséges jogszabály-módosítások érdekében;

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2019. július 1.

4. egyetért új védett szállás megnyitásával és a prostitúció áldozatává vált gyermekek ellátására kijelölt gyermekotthon részére „menekítőautó” biztosításával az emberkereskedelem áldozatai érdekében, amelynek céljából felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – gondoskodjon a feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 100 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

5.2 felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont a) alpontjában foglaltak végrehajtásához szükséges források biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára 22 000 000 forint, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások jogcímcsoport javára 8 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – gondoskodjon a 4. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 29 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

7. felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintően működjenek együtt az 1. pontban foglalt feladatok végrehajtásában.

1

Az 1. pont a) alpontja az 1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat 9. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 5. pont az 1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozat 10. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére