• Tartalom

1132/2019. (III. 18.) Korm. határozat

a magyar–brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatok új alapokra helyezéséről

2019.10.28.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy új alapokra szükséges helyezni a magyar–brazil külpolitikai és külgazdasági kapcsolatokat;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az érintett társtárcák bevonásával tekintse át a két ország szerződéses kapcsolatait, azok dinamizálása és bővítése érdekében;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. május 31.

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy

a) a brazil féllel egyeztetve 2019-ben Gazdasági Vegyesbizottsági ülés és annak mentén egy, különösen a hazai agrártechnológiai, egészségipari, információ- és kommunikációs technológiai, digitális és okos város megoldásokat fókuszba állító üzleti fórum kerüljön megrendezésre,

b) készítsen előterjesztést a Kormány részére a Gazdasági Vegyesbizottsági ülés megrendezésének kérdésében a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigénye bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2019. december 31. a b) alpont tekintetében 2019. május 31.

4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával folytasson egyeztetést a brazil féllel a Stipendium Hungaricum program szélesebb körben való népszerűsítése és teljes kihasználtságának biztosítása érdekében;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. május 31.

5.1 felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint a pénzügyminiszter bevonásával folytasson le vizsgálatot a Brazíliába exportáló vagy beruházó, illetve ezt megcélzó hazai vállalkozások körében arról, hogy milyen adminisztratív és technikai akadályokkal szembesülnek az export során, továbbá felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az így azonosított akadályok lebontásáról a brazil kormányzattal egyeztetést folytasson;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a magyar vállalkozások brazíliai befektetését támogató program elindításának szükségességét, forrásigényét, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a magyar–brazil űrkutatási és űripari együttműködés szorosabbra fűzésének lehetőségét, és tegyen javaslatot ennek eszközeire;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. május 31.

8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszterrel, valamint az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. bevonásával mérje fel a Brazíliának kiajánlható agrártechnológiát, valamint digitális állami megoldásokat;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. május 31.

9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy kezdeményezze az Universidade de Sao Paulo-n egy magyar vendégoktatói álláshely létrehozatalát;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2020. február 1.

10. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke bevonásával vizsgálja meg egy tudományos és technológiai szakdiplomata (tudományos és technológiai attasé) álláshely létesítésének lehetőségét Rio de Janeiro székhellyel, mérje fel annak költségigényét, és készítsen előterjesztést – az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével – a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Határidő: 2019. június 30.

11. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg a magyar–brazil közös finanszírozású kutatási projekt megvalósításának lehetőségét és hazai forrásigényét a Sao Paulo-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és elvezetés megoldása érdekében, és készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok, ezek ütemezése és a költségek forrásigényének bemutatásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. június 30.

12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködve vizsgálja meg Sao Paulo – Magyarország Közötti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap létrehozásának lehetőségét és hazai forrásigényét különösen a vízgazdálkodás, energiahatékonyság, információ-technológia, okos város tématerületeken, továbbá készítsen előterjesztést a kapcsolódó feladatok ütemezésének és forrásigényének bemutatásával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2019. június 30.

13.2

1

Az 5. pont az 1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 13. pont az 1619/2019. (X. 28.) Korm. határozat 1. pont c) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére