• Tartalom

2019. évi CXIV. törvény

2019. évi CXIV. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről1

2020.01.18.

1. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1–2. §2

3. §3

4–5. §4

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

6–8. §5

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

9–10. §6

4. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

11–12. §7

5. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

13–18. §8

6. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

19–24. §9

7. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

25–34. §10

8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

35–46. §11

9. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

47–48. §12

49. §13

10. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

50. §14

11. Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

51–52. §15

12. Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 4–8. §, a 13–18. §, a 25–48. §, az 50–52. §, az 54–55. § és az 1. melléklet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 9–12. §, a 19–24. § az e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(4) A 3. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

54. § (1) A 37. § és az 52. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

55. § A 6–8. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi CXIV. törvényhez16

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 19. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 19–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 25–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 35–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 47–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére