• Tartalom

2019. évi CXV. törvény

2019. évi CXV. törvény

egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2022.07.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1–6. §2

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

7. §3

3. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

8. §4

9. § (1)5

(2)6

10. §7

11. §8

4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

12–14. §9

5. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

15. §10

16. §11

6. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

17–20. §12

7. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

21. §13

22. §14

8. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

23. § (1)15

(2)16

(3)17

(4)18

(5)19

24. §20

25. §21

26. §22

27. §23

28. §24

29. §25

30. §26

31. §27

32. §28

33–35. §29

36. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

(5)34

(6)35

(7)36

37. § (1)37

(2)38

38. §39

39. §40

40. § (1)41

(2)42

(3)43

(4)44

41. §45

42. §46

1.47

2.48

3.49

4.50

5.51

6.52

7.53

8.54

9.55

10.56

11.57

12.58

13.59

14.60

15.61

16.62

17.63

18.64

19.65

20.66

21.67

22.68

23.69

24.70

25.71

26.72

27.73

28.74

43. §75

a)76

b)77

c)78

d)79

e)80

f)81

9. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

44. §82

45. §83

46. §84

47. §85

48. §86

49. §87

50. §88

51. §89

10. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

52–55. §90

11. A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosítása

56. §91

12. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

57. §92

13. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

58–59. §93

14. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

60. §94

61. §95

62. §96

63–68. §97

15. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

69. §98

16. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

70. §99

17. Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 61. § és a 62. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(4)100 A 8. §, a 9. § (1) és (2) bekezdése, a 10. és 11. §, a 15. és 16. §, a 21. és 22. §, az 57. § és a 70. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

72. § Az 58. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

73. § (1) A 3. §, a 4. § és az 5. § a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 23. § (1) és (3)–(5) bekezdése, a 24–26. §, a 27–29. §, a 31. § és 32. §, a 36. §, a 37. §, a 38. § és a 39. §, a 40. §, a 41. §, a 42. § 1–15., 17., 19–25. és 27–28. pontja, a 43. § a), b), d) és f) pontja, valamint a 9. alcím a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és a tanácsi rendelet,

b) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról szóló, 2018. november 20-i (EU) 2018/1795 bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikkének (3) bekezdése.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § (1) bekezdése a 2020: CLXIV. törvény 41. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

6

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § a 2020: CLXIV. törvény 41. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

11

A 16. § a 2020: CLXIV. törvény 41. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

12

A 17–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 23. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 23. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 33–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 36. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 36. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 36. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 36. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 42. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 42. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 42. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 42. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 42. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 42. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 42. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 42. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 42. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 42. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 42. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 42. § 15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 42. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 42. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 42. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 42. § 19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 42. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 42. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 42. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 42. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 42. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 42. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 42. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 42. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 42. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 43. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 43. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 43. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 43. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 43. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 43. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 43. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 52–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 63–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 70. § a 2020: CXVIII. törvény 187. §-a alapján nem lép hatályba.

100

A 71. § (4) bekezdése a 2020: CLXIV. törvény 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére