• Tartalom

1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat

1150/2019. (III. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásáról

2019.06.28.

A Kormány

1. az államigazgatási szervezetrendszer működési hatékonyságának növelése, illetve a földügyi igazgatási feladatok egy kézben való összpontosítása érdekében szükséges hatáskör-átcsoportosítással összefüggésben egyetért azzal, hogy

a) az agrárigazgatáshoz szükséges államigazgatási és kapcsolódó állami feladatokat,

b) az agrár- és földügyi szakigazgatási rendszerek, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó vagyon-nyilvántartási rendszer működtetését,

c) a Nemzeti Földalapba tartozó földek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását,

d) az osztatlan közös tulajdonban álló földek megosztási eljárásával összefüggő feladatok koordinálását

országos hatáskörű szervezet lássa el;

2. egyetért a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) megnevezéssel az agrárminiszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv 2019. július 1-jei hatállyal történő létrehozásával;

3. egyetért

a) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet átalakítás útján történő megszüntetésével, azzal, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet általános jogutódja az NFK,

b) a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. megszűnésével és feladatai NFK általi átvételével,

c)1

4. a 2–3. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében felhívja az agrárminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjanak

a) az NFK működésére és gazdálkodására vonatkozó államháztartási intézkedések megtételéről és szükséges költségvetési jogszabályok módosításáról,

b) az NFK jogállásával, feladat- és hatáskörével, valamint a jogutódlással kapcsolatos jogszabályok megalkotásáról és módosításáról.

Felelős: agrárminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. június 30.

1

A 3. pont c) alpontját az 1393/2019. (VI. 28.) Korm. határozat 2. pontja visszavonta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére