• Tartalom

2019. évi CXVI. törvény

2019. évi CXVI. törvény

egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról1

2021.02.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. § (1)4

(2)5

(3)6

(4)7

(5)8

(6)9

(7)10

(8)11

(9)12

(10)13

(11)14

(12)15

(13)16

(14)17

(15)18

(16)19

(17)20

(18)21

(19)22

(20)23

(21)24

(22)25

(23)26

(24)27

(25)28

(26)29

(27)30

(28)31

(29)32

(30)33

(31)34

(32)35

(33)36

(34)37

(35)38

(36)39

(37)40

4. §41

a)42

b)43

c)44

d)45

3. A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény módosítása

5. §46

4. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

6. §47

7. §48

a)49

b)50

c)51

d)52

e)53

8. §54

5. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

9. §55

10. §56

11. §57

6. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12. §58

13. §59

7. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

14. § (1)60

(2)61

(3)62

(4)63

(5)64

(6)65

15. §66

a)67

b)68

8. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

16. § (1)69

(2)70

(3)71

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

17. §72

10. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

18. § (1)73

(2)74

(3)75

(4)76

11. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

19. §77

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

20. §78

13. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

21. §79

14. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. § (1)80

(2)81

(3)82

(4)83

(5)84

(6)85

(7)86

(8)87

(9)88

(10)89

(11)90

23. §91

24. §92

15. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

25. §93

26. §94

16. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

27. §95

28. §96

17. A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

29. §97

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

30. §98

19. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

31. § (1)99

(2)100

(3)101

(4)102

(5)103

(6)104

(7)105

(8)106

(9)107

(10)108

32. §109

33. §110

a)111

b)112

c)113

d)114

20. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

34. §115

35. §116

21. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény módosítása

36. §117

22. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

37. §118

23. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

38. §119

24. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

39. § (1)120

(2)121

(3)122

(4)123

(5)124

(6)125

(7)126

(8)127

40. §128

a)129

b)130

c)131

d)132

e)133

f)134

41. §135

25. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

42. § (1)136

(2)137

26. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 36. § 2020. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (23), (24), (34) és (35) bekezdése, a 6. §, a 7. § d) pontja, a 22. § (5) és (6) bekezdése, a 37. §, valamint a 38. § 2020. május 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (6), (9), (10), (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

44. § A 6. §, a 7. § b)–e) pontja, a 8. §, a 12. § és a 13. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

45. § E törvény

a) a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 bizottsági rendelet,

b) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2019. évi CXVI. törvényhez138

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. február 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 3. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 3. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 3. § (14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 3. § (15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 3. § (16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 3. § (17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 3. § (18) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 3. § (19) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 3. § (20) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 3. § (21) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 3. § (22) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 3. § (23) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 3. § (24) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 3. § (25) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 3. § (26) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 3. § (27) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 3. § (28) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 3. § (29) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 3. § (30) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 3. § (31) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 3. § (32) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 3. § (33) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 3. § (34) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 3. § (35) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 3. § (36) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 3. § (37) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 4. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 4. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 4. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 4. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 4. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 7. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 7. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 7. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 7. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 7. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 7. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 14. § (1) bekezdése a 2020: CXXI. törvény 114. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

61

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 14. § (3) bekezdésea 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 14. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 14. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 14. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 15. § nxitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 15. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 15. § b) pontja a 2020: CXXI. törvény 114. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

69

A 16. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 16. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 16. § (3) bekezdése a 2020: CXXI. törvény 114. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

72

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 18. § (4) bekezdése a 2020: CXXI. törvény 114. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

77

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 22. § (1) bekezdése a 2020: CLXIV. törvény 42. §-a alapján nem lép hatályba.

81

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 22. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 22. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 22. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 22. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 22. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 22. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 22. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 22. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 22. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 31. § (3) bekezdése a 2020: CXXI. törvény 114. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

102

A 31. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 31. § (5) bekezdése a 2020: CXXI. törvény 114. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

104

A 31. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 31. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 31. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 31. § (9) bekezdése a 2020: CXXI. törvény 114. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

108

A 31. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 33. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 33. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 33. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 33. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 33. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 39. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 39. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 39. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 39. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 39. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 39. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 40. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 40. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 40. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 40. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 40. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 40. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 40. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 42. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 42. § (2) bekezdése a 2020: CXXI. törvény 114. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

138

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére