• Tartalom
Oldalmenü

1163/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról1

2019.10.15.

A Kormány

1. egyetért a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósításának (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás annak megfelelő előkészítésével a Nyíregyháza megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 01884/9 helyrajzi számú ingatlanon;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

3.2 a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), e), f), l), n), o) és p) pontja szerinti, 2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 207 563 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a teljes előkészítést legkésőbb 2020. június 30. napjáig kell megvalósítani;

4. a Beruházás 3. pont szerinti előkészítési fázisainak megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások címet a 3. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 1. Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kincstári díjakkal együtt – összesen 207 563 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím, 3. Egyedi magasépítési beruházások alcím, 1. Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

7. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyon üzemeltetője a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. legyen;

8. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Beruházás előkészítése érdekében az 5. pont szerinti kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 90 000 000 forintban állapítja meg;

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2020. évi előkészítési szakaszok megvalósításához szükséges 8. pont szerinti összeget tervezze meg;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2020. évi költségvetési tervezés során

10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 6. pont szerinti elszámolási határidő lejártát követő 30 napon belül

b) a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

1. melléklet az 1163/2019. (III. 27.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-207 563 000

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyedi magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379239

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Beruházás előkészítés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

207 563 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

egyéb:

azonnal

 

207 563 000

207 563 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A határozatot az 1208/2020. (V. 8.) Korm. határozat 10. pontja visszavonta 2020. május 8. napjával.

2

A 3. pont az 1583/2019. (X. 15.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.