• Tartalom
Oldalmenü

1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat

a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

2020.09.22.

A Kormány

1. egyetért a Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésével, valamint jóváhagyja a részére bemutatott beruházási koncepciót, amelynek keretében a beruházás a Szatmárnémeti területén elhelyezkedő – a beruházási koncepcióban meghatározott – ingatlanokon valósul meg;

2. az 1. pont szerinti beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;

3.1 az 1. pont szerinti beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), c), f), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira – a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 216 410 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. június 30. napjáig kell megvalósítani;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímnek a 75. Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pont szerinti beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és a kincstári díjakkal együtt – összesen 216 410 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 75. Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint, elszámolási, valamint a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében:

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 7. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

6. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti előkészítési feladatokat a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. valósítsa meg az emberi erőforrások miniszterének szakmai felügyeletével és együttműködésével;

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a 3. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 3. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül

b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás folytatásának kérdéséről, a költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont szerinti jelentés tudomásulvételét követően

8. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósítója, valamint a beruházással létrejövő létesítmény üzemeltetője a Partiumi Labdarúgó Akadémia Egyesület legyen.

1. melléklet az 1164/2019. (III. 27.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375739

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Beruházás Előkészítési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-216 410 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelési előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379262

 

 

 

75

 

 

 

 

 

Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

216 410 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási

egyedi

azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelési előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379262

 

 

 

75

 

 

 

 

 

Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

216 410 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

azonnal

 

216 410 000

216 410 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 3. pont az 1599/2020. (IX. 22.) Korm. határozat 8. pontja szerint módosított szöveg.