• Tartalom

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat

a „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről

2019.03.28.

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a „Szakképzés 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és jóváhagyja a Stratégia kormányzati portálon történő közzétételét, valamint az abban foglaltak végrehajtása érdekében a következő feladatokat határozza meg:

1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Stratégia alapján – valamint a Stratégiában meghatározott intézkedések végrehajtásában közreműködő agrárminiszter, belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, honvédelmi miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon részletes, feladatszintű Cselekvési Terv készítéséről és annak kétévenkénti – tárgyév december 15. napjáig történő – aktualizálásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

honvédelmi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. április 30.

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, az agrárminisztert, a belügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét, a honvédelmi minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert a Stratégia végrehajtása érdekében a feladatkörüket érintő jogszabályi környezet felülvizsgálatára, illetve a felülvizsgálat eredményeképpen a szükséges módosítások – az innovációért és technológiáért felelős miniszter útján – Kormány elé terjesztésére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

honvédelmi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2019. szeptember 30.

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a „21. századi szakképző iskolák fejlesztése” című program megvalósításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2019. április 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére