• Tartalom

2019. évi CXVII. törvény

2019. évi CXVII. törvény

egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról1

2021.01.02.

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1–24. §2

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

25. §3

26. §4

27. §5

28. §6

3. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

29–39. §7

4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

40–42. §8

5. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

43. §9

6. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

44. §10

45. §11

7. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

46. §12

47. §13

48. §14

49. §15

50. §16

51. §17

52. §18

53. §19

54. §20

55. §21

56. §22

57. §23

58. §24

8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

59–60. §25

9. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény módosítása

61. §26

10. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

62–76. §27

11. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

77–92. §28

12. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

93. §29

13. Záró rendelkezések

94. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 26. §, 27. §, a 43–45. §, a 48–58. § és a 93. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 46. § és 47. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

95. § (1) E törvény 3. alcíme

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 25. cikkének;

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 55a. és 59. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) A törvény tervezete 3. alcímében foglalt rendelkezéseinek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(3) E törvény 28. §-a az európai uniós védjegyről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) E törvény 10. alcíme a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkének való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 10. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) E törvény 11. alcíme a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2019. évi CXVII. törvényhez30

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 29–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 59–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 62–76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 77–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére