• Tartalom

1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat

1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat

Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről

2020.11.14.

1. A Kormány Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek (a továbbiakban: Útprogram) finanszírozása érdekében

1.1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az Útprogram megvalósításához szükséges európai uniós források folyamatos biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatosan

1.2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy évente készítsen részletes jelentést az Útprogram időarányos megvalósulásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: minden év június 30-áig

1.3.1 felhívja a pénzügyminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak az Útprogram költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseihez

a) a 2022. évre 191 759 973 530 forint,

b) a 2023. évre 106 707 358 174 forint,

c) a 2024. évre 53 815 101 839 forint

forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés közlekedési fejlesztéseket finanszírozó előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az éves központi költségvetések tervezése során

1.4.2 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek előirányzat terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2021–2024. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 231 550 049 975 forint,

b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 191 664 141 459 forint,

c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 106 654 031 158 forint,

d) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 53 788 207 735 forint;

1.5.3 az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, a 2021–2024. évek vonatkozásában összesen legfeljebb 583 656 430 327 forint összegben kötelezettségeket vállaljon;

1.6.4 felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az Útprogram hazai költségvetési forrásból megvalósítandó fejlesztéseihez – a 2021. évi költségvetési törvényben biztosított forráson túl – további 31 665 825 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1.7.5 felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg az Útprogramban tervezett projektek megvalósításához az európai uniós finanszírozás lehetőségeit, és ennek eredménye alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket az európai uniós finanszírozás érdekében, ideértve a 2021–2027. közötti európai uniós programozási időszak forrásai – benne a Helyreállítási és Ellenálló Képesség Eszköz – terhére történő haladéktalan átforgatást és elszámolást is, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.6

1

Az 1. pont 1.3. alpontja az 1796/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont 1.4. alpontja az 1796/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. pont 1.5. alpontja az 1796/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. pont 1.6. alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan az 1796/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

5

Az 1. pont 1.7. alpontját az 1796/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

6

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére