• Tartalom
Oldalmenü

1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozat

a Magyar Kézilabda Szövetség 2019. évi működési támogatásának biztosításáról, valamint a kézilabda sportág kiemelt fejlesztéseinek támogatásáról

2019.05.27.

A Kormány

1. a kézilabda sportág kiemelt jelentőségére figyelemmel egyetért a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 2019. évi szakmai programjának és a hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának a támogatásával, és ennek keretében

a) a Szövetség

aa) 2019. évi szakmai feladataihoz és azzal összefüggő működési költségeihez,

ab) határon túli magyar kézilabdasport fejlesztési feladatainak támogatásához,

b) a Szövetség által koordinált kiemelt fejlesztések sportcélú infrastruktúra-feltételeinek biztosításához, valamint

c) a Szövetség egyes tagszervezeteinek konszolidációjára

nyújtandó költségvetési támogatás biztosításával;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcímet a 36. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont a) alpont aa) pontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 1 680 000 000 forint központi költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 36. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont a) alpont ab) pontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 220 000 000 forint központi költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

5.1

6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont b) alpontja szerinti támogatási cél megvalósításához – az 5. pont szerinti forráson felül – szükséges 633 157 776 forint központi költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont c) alpontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 300 000 000 forint központi költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 3. és 4. pont alapján biztosított forrás terhére a Szövetség részére, a 6. és 7. pont alapján biztosított forrás terhére a 2. mellékletben foglalt táblázat 2–17. sorában felsorolt szervezetek részére, továbbá a 8. pont alapján biztosított forrás terhére a 2. mellékletben foglalt táblázat 18. sorában meghatározott szervezet részére adjon ki támogatói okiratot, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 3–4. és a 6–8. pont teljesülését követően azonnal

10.2

1. melléklet az 1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2019.

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277145

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 000

 

 

 

358506

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-500 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277145

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 000

 

 

 

358506

 

 

 

40

 

 

 

 

 

Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

-500 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 eredeti példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

azonnal

 

500 000 000

 

500 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1189/2019. (IV. 5.) Korm. határozathoz

 

A

B

1.

Szervezet neve

Nyilvántartási szám/törzskönyvi azonosító

2.

Tura Város Önkormányzata

730556

3.

Hajdúnánás Sportklub

09-02-0000938

4.

Békési Férfi Kézilabda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cg.04-09-005619

5.

Csenger Városi Kézilabda és Sport Club

15-02-0001086

6.

Vác Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány

13-01-0002480

7.

PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg.01-09-698537

8.

Pécsi Egyetemi Atlétikai Club

02-02-0000165

9.

Bajnok Diák-Sportegyesület

19-02-0001701

10.

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület

01-02-0001196

11.

Mohácsi Torna Egylet 1888

02-02-0000206

12.

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport Egyesület

01-02-0010776

13.

Komárom Városi Sportegyesület

11-02-0000228

14.

Úrkúti Sportkör

19-02-0000972

15.

Nemesnádudvari Női Kézilabda- és Szabadidő Egyesület

03-02-0002946

16.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg.15-09-073719

17.

Éles Kézilabda Iskola Sportegyesület

19-02-0003100

18.

FTC Kézilabdasport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg.01-09-699203

1

Az 5. pontot az 1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat 10. pont b) alpontja visszavonta.

2

A 10. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.