• Tartalom

1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának megvalósításáról

2019.04.23.

A Kormány

a Magyarország Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásával összefüggésben, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa vonatkozó döntésének végrehajtása és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések megvalósításának támogatása keretében,

1. egyetért Budapest belvárosa zöldfelületeinek bővítése, a gyalogos-kerékpáros és közösségi közlekedés feltételeinek javítása, a sokszínű szabadidő-eltöltési lehetőségek támogatása és pihenőterek kialakítása, valamint a gépjárműforgalom csökkenése érdekében a Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és József Attila utca közterületi megújításának szükségességével a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által rögzített, 1. melléklet szerinti elvek mentén;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti közterületek megújításának engedélyezési terv, építési engedély, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció szintű részletességgel történő előkészítését és tervezését, engedélyeztetését Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat), a tulajdonában álló BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) útján a lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósítsa meg;

3. egyetért a 2. pont szerinti tervezési tevékenység költségéhez kapcsolódóan központi költségvetés támogatás biztosításával a Fővárosi Önkormányzat részére, az 6. pont szerinti előterjesztés alapján;

4. felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a 2. pont szerinti előkészítés és a terveztetés folyamatába a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter útján vonja be a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.);

5. egyetért azzal, hogy az 1. melléklet szerinti elvek mentén a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. útján, a KKBK Nonprofit Zrt. szakmai közreműködésével feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le az 1. pont szerinti közterületek megújítása tervezőjének kiválasztására;

6. felhívja a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Budapest főpolgármesterével együttműködve, az eljárás során megismert árajánlatok alapján készítsenek előterjesztést a Kormány részére az előkészítés költségeinek 3. pont szerinti biztosítása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

1. melléklet az 1221/2019. (IV. 23.) Korm. határozathoz

A Budapest I. kerület, Clark Ádám tér, a Budapest V. kerület, Széchenyi István tér és József Attila utca közterületi megújításának elvei

1. Az általános elvek körében biztosítani kell, hogy

a) olyan közfunkciókkal bíró egységes közterület és zöldfelület jöjjön létre, amely integrálódik a Budai Várnegyed és Budapest belvárosa (a továbbiakban: Belváros) gyalogos-turisztikai zónájába, szerves kapocsként szolgálva a kettő között,

b) a szabadidő-eltöltési, pihenési és turisztikai lehetőségek javítása érdekében a gyalogos felületek és zöldfelületek kerüljenek megújításra és összekapcsolásra, azok elérhetőségének biztosítása érdekében,

c) az épületek, építmények előtti járdafelületek legyenek megnövelve, a megmaradó útfelületeken új gyalogos átkelési lehetőségek legyenek biztosítva,

d) érvényesüljenek a Belváros – Balázs Mór-tervben rögzített – forgalomcsillapítására, a gyalogos-kerékpáros és közösségi közlekedés előtérbe helyezésére vonatkozó célkitűzések,

e) jelentősen csökkenjenek a gépjárműforgalom számára szolgáló felületek az útfelületek és a forgalomtechnikai megoldások újragondolásával,

f) a gépjárműforgalom csillapítása mellett maradjon fenn a Bel-Buda és a pesti belváros összekötését biztosító fontos közlekedési folyosó forgalmi szerepe,

g) olyan magas minőségű és presztízsű közterület jöjjön létre, mint a Fővárosi Önkormányzat által felújított Margitsziget, illetve a TÉR_KÖZ program keretében megújult Madách Imre tér,

h) igazodjon a Steindl Imre Program keretében újjáépített Kossuth Lajos tér arculatához, ugyanakkor vegye figyelembe a korábbi tervelőzményeket is,

i) az előkészítés, majd a megvalósítás a Széchenyi lánchíd (a továbbiakban: Lánchíd) és a budai Váralagút teljes körű rekonstrukciójával egyidejűleg, a fővárosi közlekedés lehető legkisebb korlátozásával és a műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg.

2. A Budapest I. kerület, Clark Ádám tér esetében biztosítani kell,

a) hogy a tervezés kiindulási alapja a BKK Zrt. megbízásából 2016-ban készített engedélyezési és kiviteli terv legyen,

b) a Clark Ádám tér hagyományainak életre keltése érdekében a gyalogos terek növelését,

c) a minden irányban való gyalogosátjárás lehetőségét,

d) a körforgalom mai átmérőjének jelentős csökkentését a külső gyalogos területek érdemi bővítése érdekében,

e) díszburkolat kiépítését.

3. A Budapest V. kerület, Széchenyi István tér esetében biztosítani kell

a) a Lánchíd 2×1 forgalmi sávos megközelítését és a József Attila utcára való rávezetését a Széchenyi István tér déli oldalán,

b) a tér átépítése során a körfogalom megszüntetését,

c) az Apáczai Csere János utca, a Dorottya utca forgalomtechnikai kapcsolatának fenntartását,

d) a Széchenyi István tér keleti oldalán vegyes funkciójú, forgalomcsökkentett útpálya létrejöttét a helyi intézményi forgalom gépjárművel való kiszolgálásának fenntartásával,

e) a Jane Haining rakpart és a Széchenyi István tér közötti gépjármű fel- és lehajtó rendszer egyszerűsített fenntartását,

f) a Lánchíd gyalogosforgalmat bonyolító járda-konzolai közvetlen összekapcsolását a Széchenyi István tér gyalogos zónájával és a fő gyalogos folyosókkal,

g) a Szent István Bazilika (a továbbiakban: Bazilika) – Lánchíd – Budai Vár összefüggő gyalogostengely létrehozását úgy, hogy a Bazilikától a Lánchíd északi járdája érdemi közúti forgalom keresztezése nélkül, szintben elérhető legyen,

h) a zöldfelületi és a burkolt terek optimális arányának kialakítását,

i) a Magyar Tudományos Akadémia előtti parkoló megszüntetését,

j) a Széchenyi rakpart átépítésével közvetlen gyalogos kapcsolat létrehozását a Steindl Imre Program keretében újjáépített Kossuth Lajos térrel.

4. A Budapest V. kerület, József Attila utca esetében biztosítani kell

a) a BKK Zrt. által, a KKBK Nonprofit Zrt. szakmai közreműködésével, külön eljárás keretében történő Megvalósíthatósági Tanulmány készítését a 2×1 sávos, csillapított forgalmú, a Budapest V. kerület, Október 6. utcától a Lánchídig vezetett buszsáv létesítésével, a növelt járdafelületű, növényzetet tartalmazó kialakítás szempontjainak kidolgozása érdekében,

b) a Széchenyi István tér átépítéshez modulárisan kapcsolódó, függetleníthető megvalósítás lehetőségét.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére