• Tartalom

2019. évi CXXIII. törvény

2019. évi CXXIII. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról1

2020.01.03.

1. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

1. §2

2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

2–15. §3

16. §4

17. §5

18. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 16. § 2. és 4. pontja 2020. január 2-án lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019.december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére