• Tartalom
Oldalmenü

2019. évi CXXV. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról1

2019.12.20.

1–5. §2

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2019. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. december 21. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_