• Tartalom

1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat

1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

2019.05.29.

1. A Kormány a fogyatékos személyek jogainak minél teljesebb módon történő érvényesítése érdekében egyetért a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciójának felülvizsgálatával, oly módon, hogy a civil szervezetek véleménye és az eddigi intézménykiváltási tapasztalatok markánsabban kerülnek megjelenítésre.

2. A Kormány az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében

a) elfogadja a célkitűzés szerint elvégzett felülvizsgálat eredményeképpen elkészült, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciót (a továbbiakban: Koncepció), és elrendeli a 2019–2036 közötti években megvalósuló férőhelykiváltási folyamatnak a Koncepcióban foglaltak szerinti végrehajtását,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Koncepciónak a Kormány honlapján történő közzétételéről,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen

ca) az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének részeként intézkedési tervet, amely részletesen tartalmazza a Koncepcióban foglaltak végrehajtásával összefüggő egyes feladatokat, felelősöket és határidőket,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének előkészítésével egyidejűleg

cb) jelentést a Kormány számára a Koncepcióban foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról, illetve gondoskodjon a Koncepcióban foglaltak felülvizsgálatáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 31., ezt követően háromévente

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére