• Tartalom
Oldalmenü

13/2019. (IV. 5.) MNB rendelet

az „Eötvös Loránd” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2019.04.08.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából – „Eötvös Loránd” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 8.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, a recéken a kétszer ismétlődő „SZABADON SZOLGÁL A SZELLEM ⋅” szélfelirattal.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben az Eötvös Collegium épülete Ménesi út felőli részletének ábrázolása látható. Az emlékérme jobb oldali szélén, körvonallal határolt félköriratban az „EÖTVÖS COLLEGIUM” felirat olvasható. Az épületábrázolás alatti három sorban, középre rendezve a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, az értékjelzéstől balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2019” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Eötvös Loránd mellképének ábrázolása látható, háttérben – Eötvös Loránd kézírásával – a gravitációs vonzás térbeli változásának 4 jellemző mennyiségét leíró képletsorral. Az emlékérme szélén, bal oldalon, körvonallal határolt félköriratban az „EÖTVÖS LORÁND 1848–1919” felirat olvasható, jobb oldalon Szanyi Borbála tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2019. április 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: