• Tartalom

13/2019. (IV. 5.) AM rendelet

13/2019. (IV. 5.) AM rendelet

az agrárminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a kormányzati igazgatásról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról1

2019.04.07.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 28. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 26. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában,

a 7. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 19. pontjában,

a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában,

a 9. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 21. pontjában,

a 11. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3., 5., 6. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosítása

1. §2

2. Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása

2. §3

3. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

3. §4

4. A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló
9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosítása

4–6. §5

5. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

7. §6

6. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása

8. §7

7. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

9. §8

8. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

10. §9

9. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

11. §10

10. Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosítása

12. §11

11. A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosítása

13. §12

12. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2019. (IV. 5.) AM rendelethez13

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. április 8. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére